Luento 30.1.2013

Keskiviikkona 30.1 Nina Peitsaro tuli kertomaan meille niinkin mielenkiintoisesta ja tärkeästä asiasta kuin solun aineenvaihdunnasta. Luennon olennaisin asia oli se, että tietyissä soluissa on erilainen aineenvaihdunta sekä monet solun aineenvaihdunnallisista reaktioista tapahtuvat mitokondriossa. Tämän takia mitokondriota kutsutaan solun energialaitokseksi. Paljon energiaa tarvitsevissa soluissa on paljon mitokondrioita. Varsin mielenkiintoinen ja ainakin itselleni täysin uusi tieto oli se, että mitokondrioita löytyy kaikista muista soluista paitsi punasoluista, kun taas rustosolussa on 1-2 mitokondriota ja maksassa niitä on peräti 10000! Myös toinen erittäin mielenkiintoinen ja ainakin itselleni täysin uusi tieto oli se, että mitokondrion sisä- ja ulkokalvon välinen tila sisältää proteiinia, joka ohjaa solukuolemaa. Tämän proteiinin avulla mitokondrio tietää milloin sen tehtävä on täytetty ja on aika päättää sen oma elämä.

Luennolla oli myös runsaasti muita aiheita, jotka menivät aika pitkälti oman ymmärrykseni yli. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että luennoitsija kertoi alussa pitävänsä Lääketieteellisessä tiedekunnassa samasta aiheesta kurssin, joka kestää kuusi viikkoa. Nyt luennoitsija joutui käymään samat asiat kahdessa tunnissa läpi. Olisin halunnut tietää lisää muun muassa rasvahappojen oksidaatiosta, sitruunahappokierrosta, oksidatiivisesta fosforylaatiosta ja solun energia metabolian säätelystä. Luennolla käytiin aika paljon läpi reaktiokaavoja, joissa en ole kovin hyvä.

En ole aikaisemmista opinnoissa joutunut tutustumaan solun toimintaan näin syvällisellä tasolla. Uskon näiden asioiden sisäistämisestä olevan hyötyä tulevissa opinnoissani, joskaan en usko, että tulevaisuudessa tarvitsen aivan näin syvällistä tietoa solusta. Tulevat työtehtäväni tulevat todennäköisesti liittymään enemmän bioelektroniikkaan kuin puhtaaseen lääketieteeseen. Toki lääkäreiden kanssa kommunikoidessa on hyvä olla jollain tavalla perillä näistäkin asioista.