Luento 3 – Synpasit ja välittäjäaineet

Luento käsitteli synapsin signalointia. Aktiopotentiaali muuttuu kemialliseksi signaaliksi kun se on edennyt aksonin päähän. Tämä on hidasta, mutta se mahdollistaa synapsien muovautumista. Tämä mahdollistaa oppimisen ja muistin sekä myös sopeutumisen. Eli siis synaptsien muovautuvuus on erottamaton osa oppimisprosessissa, ja tähän liittyy LTP eli pitkäkestoinen voimistuminen. Oppimisilmiöön kuuluu myös habituaatio (tottuminen), sensitisaatio (herkistyminen) ja conditioning (enhdollistuminen). Habituaatiossa reaktio neutraaliin ärsykkeeseen pienenee (merietana ja vesiputki). Sensitisaatiossa nautraalit ärsykkeet voimistuvat kivuliaan ärsykkeen seurauksena (merietana ja sähköisku). Ehdollistumisessa ehdollistumaton ärsyke liitetään ehdollistettuun ärsykkeeseen (pavlovin koirat).

Luennolla käsiteltiin myös välittäjäaineita. Välittäjäaineet kuljettavat signaalia solujen välillä ja ovat merkittävin tekijä viestinnän säätelyssä. Välittäjäaineet sitoutuvat spesifisti reseptoreihin ja niillä on joko eksitoiva (kiihdyttävä) vaikutus tai inhiboiva (estävä) vaikutus. Luonnolla mainittiin liuta välittäjäaineita, joista GABA (gamma-aminovoihappo), Gylisiini ja Asetyylikoliini olivat uusia allekirjoittaneelle. GABA on keskushermoston yleisin inhiboiva välittäjäaine ja sitä on enimmäkseen interneuroneissa. Se säätelee hermokudoksen sähköistä ärtyvyyttä. Glyisiiniä on erityisesti selkäytimessä ja se on tärkeimpiä inhiboivia välittäjäaineita.