Luento 28.2.2013

Biotieteiden perusteet insinööreille-kurssin viimeisin, vaan ei vähäisin, luento käsitteli erilaisia soluviljelytekniikoita. Luennotsijana toimi Emilia Kaivosoja.

Soluviljely ei ainakaan itselleni ollut aiheena kovin tuttu. Ainoat edes etäisesti aiheeseen liittyvät mielikuvat tulivat yläasteelta, jossa eräänä biologian projektina tehtiin bakteeriviljelmä, mutta kyseinen projekti oli kyllä hyvin kaukana virallisesta soluyviljelystä. Aseptisesta tekniikasta ei näkynyt silloin vilaustakaan.

Luento itsessään oli varsin interaktiivinen. Opiskelijat pidettiin hereillä kysymällä heidän mielipiteitään aina silloin tällöin. Eräät kysymykset tosin koskivat sterilointimenetelmiä (tarkemmin mikä sterilointimenetelmä soveltuu tietylle materiaalille), joita ei juurikaan ole käsitelty tällä kurssilla, joten osallistuminen jäi aika hiljaiseksi. Mukaan mahtui myös yksi vähän enemmän pohdintaa vaatinut harjoitus. Harjoituksessa oli tarkoitus järjestää ja yhdistää työskentelyn eri vaiheita.

Luennon tärkein tarkoitus, luonnollisesti soluviljelytekniikoihin tutustumisen lisäksi, oli toimia pohjustuksena keväällä pidettäviin soluviljelydemoihin. Niinpä luennolla käytiin läpi erityisen paljon aseptista tekniikkaa ja menetelmiä, joilla voi tehokkaimmin välttää kontaminaatioita soluviljelmässä. Tärkeää asiaa, koska ihmisestä irtoaa valtavia määriä pieniä partikkeleita koko ajan.

Luento ei kuitenkaan keskittynyt pelkästään menetelmiin, vaan siinä käsiteltiin myös erilaisia viljeltäviä soluja ja kerrattiin erilaisia kontaminaatiolähteitä helpompaa tunnistamista varten. Erityisesti jälkimmäisistä oli runsaasti kuvia, mikä helpotti aiheen hahmottamista aika mukavasti

Kaikenkaikkiaan viimeinen asiantuntijaluento oli hyvä lopetus tämän muutenkin mielenkiintoisen kurssin asiantuntijaluennoille.