Luento 24.01.2013

Kymmenennellä asiantuntija luennolla Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopistosta kertoi meille solu syklistä ja apoptoosista. Luennolla tuli eteen sekä tuttuja ja uusia asioista. Osa uusista asioista oli aika vaikeita, minkä vuoksi niiden kohdalle jäi vielä aukkoja.

Aluksi aloitettiin hyvin tutuista asioista nimittäin solun jakautumisesta. Lehto käsitteli pää asiassa eukaryoottien jakautumista, mutta myös palautti mieleen sekä hiiva- ja bakteerisolun jakautumisen. Itselleni mitoosin vaiheet olivat hyvin tuttuja. Lehto kertoi meille myös muista solusyklin vaiheista eli interfaasista. Tämä oli hyvä sillä näiden vaiheiden opettelu oli jäänyt lukiossa taka-alalle.

Lähes kokonaan uutta asiaa olivat mitoosisukkulan toiminta, sentrosomisykli ja supistusrenkaan toiminta. Lukiossa aina vai solujakautumisen ohessa puhuttii, että jakautumisessa auttaa sentrosomit, mutta niistä ei sen tarkemmin puhuttu. Uusi asia oli myös kinetokorit, joihin mikrotubulukset kiinnittyvät solussa. Myös soluorganellien fragmentoituminen oli uutta ja jäi vielä luennonkin jälkeen hieman epäselväksi asiaksi.

Lehto puhui myös siitä kuinka solusykliä pystytään tutkimaan, joko radioaktiivisen aineen tai modifioidun nukleotidin avulla. Lisäksi puhuttiin telomeereistä ja telomaraasista. Telomeerien uskotaan olevan yksi syy vanhenemiseen. Lisäksi hän kertoi kuinka kyseisen aiheen tutkimisesta oli saatu vuonna 2009 Nobelin palkinto. Telomeraasi entsyymin tutkiminen voisi olla hyvin mielenkiintoista, sillä sen uskotaan olevan eräs lääke vanhenemiseen.

Loppu luennon eräs täysin epäselväksi jäänyt asia oli cyklin-Cdk kompleksit. Ainoa asia joka jäi asiasta mieleen oli se että kompleksi voi jotenkin estää vioittuneen DNA:n kahdentumisen. Lisäksi puhuttiin muista enemmän tutuista säätelymekanismeistä, kuten apoptoosista. Palasimme myös edellisen luennon syöpään ja siihen kuinka vioittuneet säätelymekanismit aiheuttavat syöpää.

Itseäni luennosta jäi harmittamaan se että osa asioista jäi epäselviksi, eikä niihin saanut vastauksia luentokalvoja jälkikäteen selatessa. Luennon aiheet olivat kuitenkin mielenkiitoisia, joten pieni turhautuminen joidenkin aiheiden epäselvyyteen ei vienyt mielenkiintoa koko tunnista.