Luento 2 – Ihmisaivojen anatomiasta hermosoluihin

Intensiivinen toinen luento käsitteli erittäin laajan aihealueen alkaen aivojen yleisestä anatomiasta aina yksittäisiin hermosoluihin ja ionivirtoihin asti. Luennosta jäi käteen siis pintapuolinen katsaus aivoihin eri rakennetasolla. Suurin osa termeistä oli uusia ja luento istutti ne päähän ensimmäisen kerran. Niiden tarkempaan opetteluun ja muistamiseen riittäkin iloa varmasti moniksi tunneiksi. Anatomian puolesta käytettiin sekä suomalaisia, latinalaisia että englanninkielisiä termejä. Koska osa meistä tarvitsee näitä tutkimuksessa, on ihan hyödyllistä ottaa eri kieliä esille tässä. Esimerkkeinä voisi mainita vaikkapa termit kuten ipsilateral/contralateral jotka tarkoittavat samalla/vastaavalla paikalla eri puolta (aivoissa siis aivopuoliskot) sekä eri leikesuunnat (sagittal, coronal, transverse/axial). Lisäksi käytiin läpi lyhyesti eri alueiden funktionaalisia toimintoja. Lopuksi lähestyttiin hermosolutasoa joka osalle meistä onkin tuttua syksyn elektrofysiologia -kurssilta. Tällöin hiottiin luennollakin esiintynyttä Nernstin yhtälöä eli lepokalvojännitteitä ionilajeille muutamaan otteeseen.