Luento 15.11.2012

Neljännen asiantuntijaluennon aiheena oli “Proteiinisynteesi, muokkaus ja kohdentuminen” ja luennoitsijana toimi dosentti Tuomas Haltia Helsingin Yliopistosta.

Luennon aluksi käytiin läpi proteiinisynteesin päävaiheet DNA:sta transkription, lähetti-RNA:n (mRNA) ja translaation kautta proteiiniksi. Tämä oli ainakin itselleni todella hyvää kertausta pitkän tauon jälkeen, viimeksi kun on lukiossa näitä käsitelty. Asiat käsiteltiin vielä hieman syvemmin ja tarkemmin kuin lukiossa, joten pienen kertauksen päälle tuli paljon uuttakin tietoa. Tämä piti hyvin mielenkiinnon yllä koko luennon ajan, kun huomasi että osaa jo jotain, mutta oppi silti kokoajan uutta. Transkriptio ja translaatio käytiin hyvin perusteellisesti läpi ja eniten jäi mieleen asioista näytetyt videot mahtavine musiikkeineen. Luentokalvojen kuvat auttoivat myös hyvin asioiden havainnollistamisessa.

Alunperinkin hieman tuttujen asioiden jälkeen käytiin läpi aminoasyyli-tRNA-syntetaasia, joka jäi lopulta hieman epäselväksi. Jälkeenpäin kirjasta ja luentokalvoista kertaamalla asia on avautunut hieman, mutta luennolta asia jäi pieneksi kysymysmerkiksi.

Lopuksi käsiteltiin vielä proteiinien muokkausta ja kohdentumista. Nämä käytiin läpi varsin nopeasti, mutta edelleen vanhojen tietojen perusteella jäi mieleen tärkeimmät asiat. Proteiineja muokataan ja kohdennetaan niin monella eri tavalla riippuen proteiinista, että kestäisikin kauan käydä ne kaikki läpi, joten luennolta sai hyvän yleiskäsityksen proteiinien muokkauksesta ja kohdentumisesta. Kuvat auttoivat taas paljon ja tärkeimmät asiat jäivät mieleen, mutta syvempää ymmärrystä ei ehtinyt kehittää luennon aikana.

Luento oli mielenkiinoinen ja sisälsi paljon asiaa, joista suurimman osan sisäisti ja oppi hyvin. Jotkin pienet asiat jäivät vielä epäselviksi, mutta en usko että ne ovat kriittisiä vielä tässä vaiheessa. Proteiinisynteesi on biotieteilijöille tärkeä asia osata, ja siihen liittyy paljon sovelluksia, mm. antibiooteissa ja syöpälääkkeissä. Luennoitsijan konkreettiset esimerkit ja näytteet, joita hän laittoi kiertämään luokassa, lisäsivät mielenkiintoa asiaan. Luento liittyi vahvasti Haltian edellisiin luentoihin proteiineistä. Tuomas Haltialan pitämien luentojen jälkeen yleiskuva proteiinineistä on kasvanut ja tarkentunut paljon.