Luento 14.11.2012

Solussa on kymmeniä tuhansia erilaisia entsyymejä ja ne nopeuttavat solussa tapahtuvia reaktioita tyypillisesti miljardikertaisesti tai enemmän! Tämä tieto sai minut hämmästyneeksi. Solussa tapahtuu uskomattoman paljon erilaisia reaktioita mielettömän nopeasti! Ilman entsyymejä tämä ei olisi mahdollista.

Luennolla käytiin läpi pääasiassa entsyymien toimintaa. Erilaisten entsyymien suuri määrä selittyy sillä, että ne katalysoivat solussa vain yhtä tiettyä reaktiota. Tämän takia solun kymmenet tuhannet reaktiot tarvitsevat samat kymmenet tuhannet erilaiset entsyymit. Uutta tietoa oli, ainakin kirjoittajalle itselleen, että entsyymit eivät itse kulu reaktiossa.

Entsyymikatalyysi perustuu aktivaatioenergian alentamiseen. Kuva 1 esittää entsyymikatalyysiä energiatasoineen. Luennon yksi keskeisimmistä asioista oli tämän kuvan ymmärtäminen. Entsyymin tehtävä on alentaa b:n ja d:n välistä aktivaatioenergiaa, jolloin pallo pääsee nopeammin vierimään alamäkeä. Alamäki kuvaa tässä tapauksessa reaktiota.

Biotieteiden kuva

KUVA 1. Entsyymikatalyysi [1]

Substraatin sitoutuminen entsyymiin esitettiin luennolla hyvin kuvien avulla. Se oli eräs mielenkiintoisimmista asioista tällä luennolla. Ainoat asiat mitkä jäivät luennolla hieman epäselviksi olivat Michaelis-Mentenin yhtälö sekä Lineweaver-Burk –kuvaaja. Muuten luento oli tosi selkeä. Erityiskiitos luennoitsija Tuomas Haltialle, joka kertoo asioista innostavaan tyyliin. Mukavaa on myös se, että luennoitsijalla on aina mukana joku havainnollistava tavara, joka kiertää luentosalissa oppitunnin aikana.

Entsyymit ovat aina olleet ainakin itselle ymmärtämätön osa-alue. Luento avasi kuitenkin asiat. Nyt ymmärrän entsyymien merkityksen ja keskeisyyden solubiologissa. Aiemmin en ole tarvinnut näitä tietoja niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakaan. Bioinsinöörille on kuitenkin suotuisaa ymmärtää mahdollisimman hyvin ihmisen toimintaa. Ihmisen ”tekniikan” ymmärtäminen alkaa solun, elämän perusyksikön, toiminnan ymmärtämisellä.

[1] Dosentti Tuomas Haltia, Biotieteiden perusteet insinööreille luentokalvot, viitattu 15.11.2012, saatavissa: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/s-113.1210/luennot (luento 14.11.2012)