Luento 11: Solujen metabolia

Luennon aiheena oli solujen metabolia. Aiemmin kurssilla solujen aineenvaihdunnasta ei ole kovin tarkasti kerrottu, vaan esimerkiksi mitokondrioiden osallistuminen energiantuotantoon on ohimennen vain mainittu. Nyt käytiin tarkemmin läpi esimerkiksi mitokondrion rakennetta ja mitä glykolyysissä tapahtuu. Kertomassa solun aineenvaihdunnasta oli Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta dosentti Nina Peitsaro.

Jotta solu pysyy toiminnassa, sen on pystyttävä tuottamaan energiaa. Asia, jonka Peitsaro mainitsi useasti luennolla oli, että jotkin solut tuottavat huomattavasti enemmän energiaa kuin toiset. Energiantuotannon määrää solussa voi arvioida muun muassa mitokondrioiden määrän perusteella. Maksasoluissa saattaa olla jopa 10 000 mitokondriota, kun taas rustosoluissa vastaava luku on 1-2. Peitsaro kuvailikin paljon energiaa tuottavia maksasoluja ”vieraanvaraisiksi”, sillä ne tuottavat paljon energiaa myös muille soluille. Lähinnä tukirakenteena olevia luu- ja rustosoluja hän puolestaan kuvaili yksinkertaisesti: “Ne vain ovat.”

Luennolla oli aluksi hyvinkin helppo pysyä mukana, sillä aiheet olivat joko lukiosta tai aiemmin kurssilta jo tuttuja tai muuten vain helppoja ymmärtää. Esimerkiksi glykolyysiä olemme sivunneet jo aiemmin kurssilla ja mitokondrion rakenne puolestaan oli melko yksinkertainen. Toisaalta sitruunahappokierto oli täysin uutta asiaa, joten sen rooli aineenvaihdunnassa on aikaisemmin ollut hämärän peitossa. Loppupuolella luentokalvot alkoivat täyttyä hieman sekavista, lyhenteitä täynnä olevista kuvista, joiden seuraaminen oli huomattavasti vaikeampaa. Ylimääräinen perehtyminen kalvoihin luennon jälkeen selvensi kuitenkin useita kohtia.