Luento 1.11.2012

Onko solu monimutkaisempi kuin avaruusraketti tai älypuhelin? Näitä kysymyksiä mietimme Biotieteiden perusteet insinööreille –kurssin ensimmäisellä luennolla. Vastaus on, että solu on monimutkaisempi kuin yksikään ihmisen keksintö.

Luento aloitettiin käsittelemällä makromolekyylejä, joista solut koostuvat. Makromolekyylejä ovat esimerkiksi proteiinit ja rasvat. Koko luennon, tai jopa koko kurssin tavoite on oppia ymmärtämään elämälle tärkeiden molekyylien rakenne ja luonne sekä niiden välinen vuorovaikutus. Ensimmäinen asiantuntijaluento toimi alustuksena. Jatkossa saamme sitten kuulla lisää makromolekyyleistä ja koko solun toiminnasta.

Ihminen koostuu useista toimivista elimistä, elimet koostuvat kudoksista ja kudokset koostuvat soluista. Solut koostuvat lisäksi soluelimistä ja makromolekyyleistä. Sanotaan, että solu on elämän perusyksikkö. Solun toiminnan ymmärtäminen mahdollistaa koko ihmisen elintoimintojen ymmärtämisen. Aikaisemmilla kursseilla solun toiminnan ymmärtäminen on jäänyt hieman pinnallisemmalle tasolle. Tällä kurssilla uskon ja toivon, että tietämyksen taso nousee aivan uudelle tasolle.

Solun ja koko ihmisen elintoimintojen ymmärtäminen on hyödyllistä insinööriopiskelijoille. Soluissa vallitsee jännite, ja ihmisen elintoiminnot tapahtuvat sähkön välityksellä. Ihminen on siis erittäin hienosti suunniteltu ”sähköinen laite”. Monet insinöörit ovat huomanneet tämän, ja sen takia jopa jotkut tekniikan innovaatiot ovat suora kopio ihmisen elintoiminnoista. Eräs hienoimmista ihmisen elintoiminnoista ovat erilaiset takaisinkytkentämekanismit, joista oli vähän mainintaa luennolla. Takaisinkytkennät säätelevät solujen molekylaarista rakennetta, ja tämän ansiosta solut pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Tämä mahdollistaa elämisen muuttuvien olosuhteiden maailmassa.

Niin kuin tuossa aiemmin mainittiin, ensimmäinen luento oli aika yleismaailmallinen ja se toimi hyvänä alustuksena seuraavia luentoja varten. Hirveästi uutta asiaa ei tällä luennolla tullut opittua, mutta ainakin tietää mitä tuleman pitää tällä kurssilla. Täällä ainakin toivotaan, että kurssi olisi maineensa mukaan suomen kattavin yliopistotason solubiologian kurssi!