Luento 07.02.2013

Kurssimme kolmannellatoista asiantuntijaluennnolla luennoitsijana toimi Mikael Skurnik Helsingin yliopistosta. Hän on bakteriologian professori ja hän tuli kertomaan meille bakteereista. Bakteerit ovat minulle tuttuja lukion biologian kursseilta, joten luennolla käsitellyt aiheet olivat tuttuja.

Luennon alussa Skurnik kertoi meille bakteerin ranneosista ja koostumuksesta. Monet näistä asioista olivat tuttuja, kuten esimerkiksi se että bakteerit ovat perintöainekseltaan haploidisia sekä se, että niillä ei ole tumaa ja perintoaines on vapaana solulimassa. Bakteerit lisääntyvät suvuttomasti ja niiden lisääntymistä nopeuttaa se, että perintö aines on vapaana solulimassa. Bakteerissa ei ole eukaryyttisolulle tyypillisiä kalvostollisia soluemiä vaan kaikki niissä tapahtuvat vaiheet tapahtuu solukalvossa.

Skurnik puhui myös arkkibakteerien eroavaisuuksista eubakteeriin. Arkit on lähempänä eukaryoottisolua kuin eubakteerit, mikä kertoo siitä että muut eliöt ovat kehittyneet arkeista. Tätä ei tulisi ihan heti ajatelleeksi sillä arkit elävät usein hyvin äärimmäisissä olosuhteissa, kuten kovassa lämpötilassa, happamissa tai hapettomissa olosuhteissa sekä hyvin suolaisessa ympäristössä.  Arkkien erikoisia ominaisuuksia on tärkeä tutkia, sillä esimerkiksi niistä eristettyä polymeraasientsyymiä pystytään käyttämään PCR:ssä.

Oli hyvä että Skurnik puhui myös syanobakteereista ja kloroplasteista. Yleensä aina unohtuu se kuinka suureen osan hapesta juuri bakteerit tuottaa, sillä yleensä mieleen tulee vain tautia aiheuttavia bakteereja. Tämä on hieman tyhmää sillä vain harva bakteereista on tautia aiheuttavia. Ihmisessäkin on hyvin paljon meidän elämän kannalta tärkeitä bakteereita.

Uutta asiaa tuli bakteerien jakautumisesta, sillä lukiossa ei bakteerin perintöaineksen jakautumista käyty kovinkaan tarkasti läpi. Solussa esimerkiksi saattaa olla monta kromosomia nopean kasvun aikana, sillä uusia kromosomeja monistuu nopeammin kuin itse solu jakautuu. Lisäksi bakteerien proteiinin tuotanto oli uutta. Esimerkisi bakteerien ribosomista tuli niin paljon uutta asiaa että osaa ei oikein tullut ymmärrettyä.

Lopuksi luennoitsija kertoi bakteerien jaottelusta. Gram-värjäys oli lukiosta tuttua, mutta uutena asiana tuli värjäyksen vaiheet. Olin aikasemmin luullut että sama väriaine näkyy vain erilaisena gram-positiivisilla ja -negatiivisilla, mutta gram negatiiviset värjätäänkin lopuksi omalla väriaineella. Jaottelu kokkeihin, sauvoihin ja spiraaleihin oli tuttua.

Luento oli kaikin puolin hyvin mielenkiintoinen, sillä bakteerit ovat hyvin mielenkiintoisia. Oli mielenkiintoista kuulla myös erilaisista bakteereista ja siitä mä tauteja ne aihauttaa