Luennot 6 & 7

Iiro Jääskeläisen luennoilla käsiteltiin perustavanlaatuisia kognitiivisia ilmiöitä ja niiden hermostollista perustaa. Sekä ensimmäisen että toisen luennon kalvot ovat nyt verkossa.

Iso osa tutkimustiedoista oli saatu yhdistämällä potilaiden leesioiden sijainti heidän käyttäytymiseensä, mutta aivokuvantamisella on tärkeä rooli etenkin terveiden aivojen ja systeemitason tutkimuksessa. Eri aivoalueiden lisäksi myös välittäjäaineiden osuus huomattiin usein keskeiseksi. Eräänä keskeisenä ajatuksena oli eri ilmiöiden, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin sekä tunteiden ja toiminnan ohjauksen tiivis liittyminen toisiinsa etenkin käyttäytymisen mutta myös hermoston tasolla.

Oppikirjassa aiheita käsitellään luvuissa 18 (Brain Mechanisms of Emotion), 21 (Attention, eli tarkkaavaisuus) ja 24 (Memory Systems). Valikoivammin kannattaa tutustua myös kappaleisiin 15 ja 16, joissa on melko kemiallinen näkökulma toiminnan ohjaukseen.