Looking for a Foreign University Partner with Good Reputation!

Photo: Katja Maria Nyman

I am a good quality Finnish university with great plans for the future. I am versatile: I merge art and science with business and technology. I value passion, freedom, courage, responsibility and high ethics. I am looking for a foreign university partner to form a strategic alliance with; someone to link and share my capabilities and capacities. With such relationship, I trust, we could increase our value in the world . I am looking for an honest, long-lasting relationship (a decade or more)…

Aalto University bases its international partnerships on the idea that we need partners to implement our strategy. Partners can supplement and strengthen our own capabilities, they can help us carry through bigger projects or support our internationalization efforts in numerous ways. Partnership ideology stems from the university strategy.
Thus the term “strategic partners”. Of course partnerships are strategic! Why would we want partnerships that do not support our strategy, the core of our existence. We may have partners who/that are nice and chummy (especially if we know them personally) or we may have partnerships that function well (smooth operation of student exchange). This, however, does not mean that these partnerships are necessarily strategic by nature.

At Aalto, international partnerships can be divided into four main categories: (1) strategic partnerships where there is cooperation is broad-based and supports university strategy in numerous ways (Tongji , Stanford) ; (2) other partnerships (mainly school or discipline specific that facilitate for example student exchange); (3) networks (N5T, Cluster, Cumulus, CEMS etc.) and (4) financing partners (TEKES, EU etc.). Different types of partnerships are essential and by no means, is strategic rationale only meant for the first category.
In 1990s the wave of internationalization hit the world of higher education and the results were uncontrollable: international courier services were booming when MOUs (Memorandums of Understanding) were shuttled around the globe. “One thousand international MOUs – awesome!” Not! This heritage means that some of our students still spend semester abroad at unquestionable universities situated in popular vacation spots. The students undoubtedly have great time, but this hardly supports our strategic thinking on what good quality education should be. Luckily the days where the number of MOUs measured the level of our internationalization start to be history.

Perhaps I am grumpy about the work ahead, but the I get irritated when the word ”strategic” is used as an opposite to the word ”concrete”. As if strategically orientated work is not real work and as if strategic partnership is too far-stretched to be possible. Strategic partnerships are not high-level stuff. Few successful partnerships have started by a signing of a MOU by respective leadership. Many more have started from small initiatives that have led to bigger things.

… I hope you are brave and prepared to invest both mentally and otherwise in our future together. I am certain that you also know that 2/3 of the initiated cross-border partnerships run into some kind of trouble within the first couple of years. I hope you are ready to take the chance – I am worth it!

Mari-Anna Suurmunne, Head of International Relations

***

Hei sinä hyvämaineinen kansainvälinen yliopisto!

Olen laadukas, korkealle tähtäävä yliopisto Suomesta. Olen monipuolinen: minussa yhdistyvät niin tekniikka ja taide kuin tiede. Arvojani ovat intohimo, vapaus, rohkeus, vastuu ja korkea eettisyys. Etsin strategista kumppania tasapainoiseen suhteeseen, joka perustuu osaamisiemme ja arvojemme yhdistämiseen ja jakamiseen. Suhteen avulla voisimme vahvistaa asemiamme maailman markkinoilla. Toivon pitkäaikaista suhdetta (ainakin 10 vuotta) ja tositarkoituksella…

Aalto-yliopiston kansainvälinen kumppanuusajattelu perustuu ajatukseen, että yliopisto tarvitsee kumppaneita tukemaan strategiansa toteuttamista. Kumppanit voivat täydentää yliopiston omaa osaamista, edesauttaa isojen hankkeiden läpiviemisessä tai monipuolisesti tukea yliopiston kansainvälistymistä. Kumppanuusajattelun suuntaviivat on johdettu yliopiston strategiasta.

Puhumme siis strategisista kumppaneista. Tietenkin puhumme! Mikä hyöty on kumppanuuksilla, jos ne eivät tue strategiaamme, olemisemme ydintä? Kumppani voi olla mukava (henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva) tai sujuvasti toimiva (hyvin hiottu opiskelijavaihtosopimus), mutta se ei tee kumppanuudesta strategista.

Aallossa kansainväliset kumppanuudet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: (1) laaja-alaiset, strategiset kumppanuudet, joihin panostetaan voimakkaasti ja jotka tukevat yliopiston keskeisiä funktioita (Tongji –yliopisto ja Stanford), (2) muut kumppanuudet (pääasiassa koulu- tai alakohtaiset esimerkiksi opiskelijavaihtosopimukset); (3) verkostot (esim. N5T, Cluster, Cumulus, CEMS) ja (4) rahoitukseen liittyvät kumppanit (TEKES, EU). Kaikkia tarvitaan ja tarkoituksenmukaista onkin, että kaikki ovat strategisesti ajateltuja.

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen ymmärrettävästi vaati sen, että kävimme läpi voimakkaan ja harkitsemattoman kansainvälistymisen vaiheen lähinnä 1990-luvulla: kuriiriposti vaurastui, kun maailman korkeakoulut sinkauttelivat MOU:ta (Memorandum of Understanding) suuntaan, jos toiseenkin. ”Tuhat kansainvälistä sopimusta – valtavaa!” Tästä ajasta perintönä jotkut opiskelijamme edelleen täydentävät opintojaan epämääräisissä, suosituissa lomakohteissa sijaitsevissa korkeakouluissa. Tämä tuskin on kovin strategisesti viisasta, vaikka opiskelijalla varmasti mukavaa onkin. Kaukana alkavat onneksi olla ne ajat, jolloin kansainvälistymisen synonyymi oli MOU.

Ehkäpä olen kiukkuinen edessä olevasta työmäärästä, joka liittyy MOU-kantamme siivoukseen, mutta ärsyynnyn hiukan silloin, kun sana ”strateginen” asetetaan vastakkain sanan ”konkreettinen” kanssa. Esimerkiksi strateginen työ mielletään oikean työn vastakohdaksi tai strategista kumppanuutta pidetään ajatuksellisesti kaukaa haettuna. Strategiset kumppanuudet eivät myöskään ole mitään ylätason juttuja. Harvat onnistuneet kumppanuudet ovat alkaneet siten, että yliopiston johto marssiin ulkomaalaiseen yliopistoon ja allekirjoittaa MOUn, jossa luodaan alusta kaikelle mahdolliselle maan ja taivaan välillä. Paljon useammin menestystarina alkaa pienestä, toimivasta aloitteesta.

Olethan rohkea ja valmis sijoittamaan yhteiseen tulevaisuuteen niin henkistä kuin muutakin kapasiteettiasi. Tiedät varmasti, että tutkimusten mukaan 2/3 osaa kansainvälisistä strategisista kumppanuuksista kohtaa suuria vaikeuksia ensimmäisten vuosiensa aikana. Olethan valmis ottamaan riskin – olen sen arvoinen!

Mari-Anna Suurmunne