Lipidit

Tämänkertainen, Reijo Käkelän pitämä luento käsitteli lipidejä, niiden luokittelua, rakenteita ja tehtäviä. Lipidit oltiin lukiossa käsitelty jokseenkin ylimalkaisesti ja luento valottikin kohtalaisen hyvin epäselväksi jääneitä asioita.

Esimerkiksi lipidien luokittelu tuli osittain uutena asiana. Rasvahapoista, erilaisista lipideistä ja steroleista on kuultu toki ennenkin, mutta niiden keskinäinen hierarkia ja rakenne olivat ennestään melko tuntemattomia. Erityisesti omega-rasvahapoista ja niiden ominaisuuksista oli mielenkiintoista kuulla, koska niistä puhutaan nykyään niin paljon. Myös luennoitsijan esittämä näkemys tyydyttymättömien rasvahappojen paremmuudesta tyydyttyneiden suhteen ruokavaliossa oli kiinnostava, koska se liikuttaa kaikkia myös arkielämässä ja ruokaostoksilla. Eri lipidien rakenteisiin ja eroihin olisin kuitenkin toivonut lisäselvennystä ja hiukan selkeämpiä kaavakuvia, sillä nyt epäselväksi ainakin minulle jäi esimerkiksi, mikä kolesterolista tarkalleen tekee sterolin ja miten steroliluonne näkyy molekyylin rakennekaavassa.

Lipidien tehtävistä luennolla korostettiin erityisesti niiden merkitystä solun kalvorakenteissa, ja miten näitä kalvoja muodostuu. Monet hyvät kuvat auttoivat hahmottamaan näitä rakenteita todella hyvin, ja erityisen mielenkiintoista oli nähdä ihan konkreettisesti, miten eri muotoisista lipideistä pystyy yhdistettynä muotoutumaan mitä erilaisempia, kaareutuvia rakenteita. Ihan hyvä on varmasti myös tietää, mistä lipideistä kalvot tarkalleen muodostuvat, ja että niissä on eroja prokaryoottien ja eukaryoottien välillä: prokaryooteilla niiden kirjo on paljon suppeampi.

Lipidianalyysille jäi luennon lopulla valitettavan vähän aikaa, ja sähkösumutuksen periaate jäi hiukan hämärän peittoon. Kokonaisuutena luento kuitenkin tarjosi paljon hyvää uutta tietoa ainakin aiemmin askarruttaneesta lipidien kemiasta (kuten tyydyttymättömydestä ja tyydyttyneisyydestä sekä polaarisuudesta) ja niiden luokittelusta, joka auttanee myöhemmin vielä syvällisemmin asiaan paneuduttaessa.