Lipidit, Reijo Käkelä

Torstaina 22 marraskuuta olleella luennolla käytiin läpi lipidit Reijo Käkelän luennoimana. Niistä käytiin niiden rakenteet, tehtävät ja lopuksi vielä hieman lipidien analysointia.

Luento alkoi lipidien luokittelulla eli kuinka ne jaetaan rasvahappoihin, glyserolipideihin, sfingolipideihin, steroleihin ja vahoihin. Jokainen luokka käytiin läpi ja katsottiin mitä ne oikeastaan ovat ja niiden piirteitä. Rasvahapot käytiin muita luokkia hiukan tarkemmin läpi, koska ne ovat ehkä tärkein lipidien luokka. Steroleista käytiin esimerkiksi vain kolesteroli. Luokittelun jälkeen päästiin lipidien tehtäviin: niiden toimiminen kalvorakenteena ja energiavarastona.  Luennolla kerrottiin hyvin lipidien toimimisesta kalvorakenteesta ja käytiin erilaiset lipidien tehtävät kalvorakenteessa eli kalvot koluttiin melko tarkasti läpi. Tehtävä energiavarastona käytiin sitten hieman nopeammin kalvojen jälkeen. Lopuksi päästiin vielä lipidianalyysiin eli massaspektrometriian, mikä olikin luennossa minulle täysin uutta.

Luennolla käytiin melko paljon kaikkea tuttua asiaa, mutta toimi erittäin hyvin kertauksena. Lopun massaspektrometria oli mielenkiintoista, koska siitä en tiennyt paljoakaan entuudestaan. Luento oli hyvä, sillä se palautti mieleen tiettyjä asioita ja lisäksi opetti myös hieman uuttakiin asiaa.