Lehti on syntynyt!

Tavoite oli selvä alusta alkaen, mutta tehtävä ei ollut helpoimmasta päästä. Aalto-yliopiston viestinnän mediatiimi otti haasteen vastaan innokkaasti, päästiinhän luomaan uudenlaista ja ennennäkemätöntä yliopistolehteä.

Yliopiston perustajakorkeakoulut olivat julkaisseet jokainen omaa lehteään: Teknillinen korkeakoulu Polysteekkia, Kauppakorkeakoulu Avistaa ja Taideteollinen korkeakoulu Arttua. Uuden lehden tuli yhdistää näiden parhaat puolet ja säilyttää entiset lukijat. Samalla tuli saavuttaa uusia yleisöjä, tuoda esiin tuoreita aiheita sekä yliopistolehdelle uudenlaista visuaalista ilmaisua.

Lehden konseptointiin haettiin apua asiakaslehtiin erikoistuneista lehtitaloista. Kumppaniksi valikoitui Alma 360 Asiakasmedia, ja yhteistyö alkoi keväällä 2011.

Konseptoinnin tausta-aineistona käytettiin lukijatutkimusta, joka oli tehty korkeakoulujen aiempien lehtien lukijoille. Lisäksi Alma 360 haastatteli yliopiston johtoa varmistaakseen, että lehden tavoite on kaikille yhteinen. Suunnittelutyö tehtiin Alma 360:n vetämissä työpajoissa. Niihin osallistui toimituksen lisäksi yliopiston omia asiantuntijoita, henkilöstöä ja opiskelijoita.

Lehti kertoo Aalto-yliopiston vaikuttavuudesta: miten yliopisto rakentaa parempaa maailmaa ja vahvempaa Suomea. Lisäksi lehti käsittelee yliopistoyhteisön monialaisuutta – tekniikan, taiteen ja talouden kohtaamisia.

Lehden nimi kertoo kiertelemättä, mistä julkaisussa on kyse. Maailmanluokkaa tähtäävän suomalaisen yliopiston tulee palvella myös palvella kansainvälisiä lukijoita. Tasapainottelu kahden kielen välillä ratkaistaan julkaisemalla artikkeleja englanniksi myös tässä blogissa.

Toimitus on Aalto-yliopiston viestinnässä, mutta yhteistyö Alma 360:n kanssa jatkuu. He tarjoavat graafisen suunnittelun koulutusohjelmasta tuleville vaihtuville graafikoille ja kuvittajille työharjoittelupaikan AD:n ohjauksessa neljä kertaa vuodessa.

Myös valokuvaajat tulevat pääosin Taideteollisesta korkeakoulusta. Jatkossa lehden tekemisessä voivat yhtä lailla olla mukana vaikkapa viestinnän opiskelijat Kauppakorkeakoulusta tai mediatekniikan opiskelijat Perustieteiden korkeakoulusta.

Uuden lehden kätilöt perhepotretissa takavasemmalta: Alma 360 Asiakasmedian toimituspäällikkö Kaisa Mikkola & tytär Lotta, kehityspäällikkö Markku Rimpiläinen, art director Liisa Seppo ja kuvatoimittaja Sarri Kukkonen; Aallon viestinnästä toimittaja Tiina Jakobsson, toimitussihteeri Viivi Holopainen, graafinen suunnittelija Juho Hiilivirta ja toimittaja Eeva Pitkälä; edessä vasemmalta päätoimittaja Eveliina Olsson ja toimituspäällikkö Paula Haikarainen. Kuvasta puuttuvat graafinen suunnittelija Safa Hovinen sekä Alman 360:n toimitussihteeri Erja Aalto. Kuva: Juuso Noronkoski