Lähiö 2072 Kontulassa 27-28.3.2012

Osallistujat
Kontulankujalla kokoontui yritysedustajia, opiskelijoita ja tutkijoita.

Aalto jatkaa toimintaansa lähiöissä World Design Capital -opiskelijaprojektin päätyttyä. Lähiö 2072 – Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen -hankkeessa perehdytään lähiöiden alueelliseen kehittämiseen kestävän energiakehityksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmista. Muotoilututkimuksellisen hankkeen työpajoissa viritetään keskusteluja alueen tulevaisuuteen vaikuttavien tahojen edustajien ja asukkaiden kesken, jotta voitaisiin päästä yhteiseen näkemykseen alueen kehittämisen edellytyksistä. Tutkimusprojektin tuloksena syntyy alueellinen yhteiskehittämisen malli. Projektia vetää Aalto-yliopiston muotoilun tutkimuksen Living Places – tutkijaryhmä.

Tutkimusprojektin varsinainen ensimmäinen yhteinen työpaja järjestettiin 27-28.3.2012 Kontulankujalla, missä WDC-opiskelijaryhmät olivat jo aiemmin toimineet. Kontulankujan liiketila toimi leirinä, josta käsin opiskelijat saattoivat lähentyä alueen elämää. Opiskelijaryhmien tuottamat visioivat skenaariot toimivat tutkimusprojektin ensimmäisen työpajan taustamateriaalina. Tarkoituksena oli kytkeä Kontulan tulevaisuusskenaariot potentiaalisiin energiapalveluihin.

Osallistujat kokoontuivat samanaikaisiin ryhmiin, joissa keskustelua käytiin virikkeellisen materiaalin ja fyysisen tekemisenkin kautta.

Tutkimusprojektin puitteissa järjestetään useita työpajoja. Tilaisuuden isännöijätaho oli tällä kertaa Helsingin Energia, ja Helsingin Energian toiminnasta esitelmöi Turo Eklund. Työpajan vierailevina puhujina esiintyivät sosiologi Jack Whalen (Aalto) ja tutkija Gary Watkins (Aalto/Neptune). Seuraava tahojen yhteinen verkostoitumistyöpaja järjestetään 30-31.5.2012.

Koostamme parhaillaan työpajan kokemuksia ja kerromme niistä myös blogissa!