Kyvyt.fi ePortfolio -lisäarvoa opetukseen vai uudelleen keksitty pyörä?

Ohjelmasarjassa “Vipu osallistuu” on vuorossa osallistuminen Kyvyt.fi ePortfoliopalvelun workshoppiin Tikkurilassa 25.3.  Tapahtumaa pääsee seuraamaan adobe connectin kautta osoitteessa : http://discendum.adobeconnect.com/kyvytfi/

Kyvyt.fi on siis ePortfoliopalvelu, joka Aallossakin on opettajilla pilottikäytössä. Pilottiin pääsee osallistumaan klikkaamalla tkk Optima- oppimisympäristöön kirjautumisen jälkeen yläpalkista sinistä salkku-symbolia, joka ohjaa suoraan palveluun. Kyvyt-fi on liitetty suoraan TKK Optima-oppimisympäristöön(ja optima-tunnuksesta tulee samalla myös kyvyt.fi-tunnus). Palveluun pääsee jatkossa kirjautumaan joko TKK Optiman tai kyvyt.fi-verkko-osoitteen kautta. Opiskelijoille ei ole vielä tässä pilotti-vaiheessa tarjottu mahdollisuutta tutustua kyvyt.fi-palveluun Optiman kautta, koska tavoitteena on antaa opettajille mahdollisuus harkita palvelun käyttöä oman opetuksensa tukena. Opiskelijat voivat sen sijaan tutustua palveluun suoraan kyvyt.fi-osoitteessa.

Mikä sitten on Kyvyt.fi?

Palvelussa käyttäjä voi rakentaa itselleen erilaisia portfolioita ja cv-näkymiä  (joita voi käyttää apuna esim. työnhaussa tai kurssin suorittamista), verkostoitua muiden käyttäjien kanssa (vain kyvyt.fi:ssä olevien kanssa) ja lähettää viestejä ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Kyvyt.fi toimii siis avoimena oppimisympäristönä, sosiaalisen median välineenä sekä työnhaun tukena.  Käyttäjä voi itse päättää haluaako omista sisällöistään koko maailmalle avoimia, tietylle joukolle sallittuja tai vain itselle omaksi iloksi näkyviä.

Palvelussa voi luoda oman portfolion käyttäen pohjana erilaisia mallipohjia, heikkoutena tässä on, ettei porfoliosta näin ollen tule kovinkaan persoonallista, koska personointi syntyy kuvien ja tekstien lisäämisellä. Toisaalta, kyvyt.fi-portofolioonsa voi myös luoda linkkejä muissa palveluissa/muilla välineillä luotuihin sisältöihin jolloin kyvyt.fi toimii kokoavana sivustona.

Miten tätä välinettä voisi sitten hyödyntää opetuksessa? (ensivaikutelma mahdollisuuksista)

Opettajalle palvelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa materiaaleja suljetusti tai täysin avoimesti (Aallossa sama voidaan toteuttaa Optimassa/Moodlessa suljetusti tai Nopassa avoimesti). Opettaja voi myös valjastaa opiskelijat työstämään kyvyt.fi-palvelussa yhteistä kurssin porfoliota tai oppimispäiväkirjaa (nyt käytössä Aallon blogit tai Optiman/moodlen työvälineet) tai  kannustaa opiskelijoita liittämään kaikki kurssin harjoitustyöt omaan portfolioonsa (Optimasta tiedostot voi siirtää suoraan portfolioon). Kaikki opintojenaikana tuotetun materiaalin voi siis tallentaa yhteenpaikkaan ja niihin palata tarvittaessa.

Opettaja voi käyttää palvelua myös esimerkiksi harjoitustöiden tai opinnäytetöiden ohjaamisenvälineenä. Opiskelija tallentaa materiaalit palveluun ja antaa opettajalle oikeuden kommentoida tuotoksia. Palvelussa opiskelija ja opettaja voivat myös käydä reaaliaikaista keskustelua ohjaustilanteista.

Kyvyt.fi-palvelussa käyttäjä voi itse määritellä kenellä on oikeus nähdä hänen tuottamansa sisältö: tämä mahdollistaa sen, että kurssin tuntiopettajakin, jolla ei ehkä ole pääsyä optimaan, pääsisi lukemaan kurssin tuotoksia kyvyt.fi-palvelun kautta. Kyvyt.fi-palveluun opiskelija voi myös tallentaa kaikki opintojen aikana syntyneen materiaalin ja työstää oman portfolionsa sen pohjalta: tästä saattaisi olla iloa työnhakuvaiheessa.

Workshop

Ja workshoppiin palatakseni, nyt estradilla on palveluntarjoaja Discendumin toimitusjohtaja Eric Rousselle joka kertoo tilastotietoja palvelusta (tällä hetkellä palvelussa on 4300 käyttäjää, 120 organisaatiota ja liki 3000 porfoliota tai cv-sivua, joista liki 300 on avoimia koko maailmalle.). Käyttö ei siis vielä ole kovin suurta tai monipuolista mutta onhan palvelu suomalainen ja sen käyttöehtojen mukaan käyttäjä omistaa omat tuottamansa sisällöt, kuvat ja tiedostot.