Kymmenes asiantuntijaluento

Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopiston patologian osastolta tuli pitämään kymmenennen asiantuntijaluennon, jonka aiheena oli solun jakautuminen, solusykli ja apoptoosi. Minusta aihe on mielenkiintoinen, mutta koin tarpeelliseksi jälkeenpäin palauttaa mieleen, mitä otsikon sanat tarkoittavat.

Solujakautuminen voidaan jakaa kahteen eri luokkaan sillä perustella, onko kyseessä yksi- vai monisoluinen jakautuminen. Yksisoluisessa jakautumisessa jakautuminen tuottaa täydellisen yksilön ja monisoluisessa jakautumisessa tarvitaan suuri määrä jakautumisia, jotta täydellinen yksilö saadaan luotua.

Solusyklissä solun materiaali kahdentuu ja solu kykenee jakautumaan kahtia niin, että sama DNA siirtyy myös tytärsoluille. Se on siis solun uudelleentuotannon perusmekanismi ja se voidaan jakaa M-vaiheeseen ja interfaasiin. Solusykliä voidaan tutkia esimerkiksi leimaamalla solut radioaktiivisella nukleotidianalogilla.

Apoptoosi on tapa hallita elimistön solumäärää ohjatun solukuoleman avulla. Mikäli eloonjäämistekijöitä (”survival”-tekijöitä) erityisesti kasvutekijöitä on liian vähän, apoptoosi käynnistyy. Se on vilkasta esimerkiksi sikiökehityksen aikana, jolloin se muovaa kudosta ja määrää hermo-pääte-elinliitosten määrän.

Luennosta jäi päällimmäisenä mieleen kuva mitoosin vaiheista ja se, kuinka mitoosi on näkynyt jo valomikroskoopilla. Luentoa oli erittäin vaikea seurata, koska tuntui siltä, että luennoitsija puhui enemmän itselleen kuin yleisöilleen. Siksi olikin hyvä lukea luentokalvot ajatuksella uudestaan läpi tätä blogikirjoitusta varten.