Kvartaalikatsaus III/2011

Kilta voi hyvin, ja viimehetken ponnisteluita killan saattamiseksi entistäkin parempaan ensi vuoteen on tehty paljon. Killan kehittämisiltapäivässä otettiin kokonaisvaltainen takaisinkytkentä kilta-aktiivien kesken. Ajatuksia välitettiin paljon ja saatiin vaalikokoukselle pohjaesitys killan organisaatioksi vuodelle 2012. Kenties tärkein esille noussut ajatus oli, että koko kilta pitäisi saada osallistettua kokonaisvaltaisemmin myös toiminnan järjestämiseen. Toinen esille noussut asia oli, että tavallisten tapahtumien sisällöntuotanto ei ole lähelläkään samaa luokkaa kuin esim. phuksitapahtumissa, joita todettiin järjestettävän jopa liikaa. Tultiin siihen tulokseen, että kilta tarvitsee matalan kynnyksen foorumin tapahtumien järjestämiselle, joten nostettiin kaikille avoin kulttuuritoimikunta ensi vuoden tärkeäksi asiaksi. Kolmas tärkeäksi koettu asia oli, että kaikelle toiminnalle pitää löytyä selkeä johtaja, joka ohjaa toimintaa, jotta resurssit kohdennettaisiin tehokkaasti ja jotta kaikilla olisi kivempaa. Siksi päätettiinkin nimetä jokaiselle toimikunnalle selkeä puheenjohtajapesti, jotta jo vaalikokouksessa tiedettäisiin toimikunnan puheenjohtaja.

Tulipa myös idea, että killan kehittämisiltapäiviä voisi järjestää useamminkn kuin kerran kymmenessä vuodessa. Ehkäpä ensi vuonna järjestetään kvartaalikatsausten yhteydessä takaisinkytkentätapahtumia, joissa mietitään, miten on mennyt ja miten jatketaan. Seuraavaksi vaalikokous ja sitten kevään suunnittelu! Tehdään killasta parempi!

Hallinto ja talous

Kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuonna jälkeenjääneet pöytäkirjat kirjoitettiin valmiiksi. Tämän vuoksi lyhennelmiä ilmestyi vähemmän. Syksyn aikana kiltaan liittyi monia uusia jäseniä hakemuksien kautta. Lisäksi käytiin muutamaan otteeseeen keskustelua ulkkareiden asemasta killassa. Pitääkö ulkkareiden maksaa jäsenmaksu, jotta voivat ostaa haalarit kiltalaisten hinnalla, Vai voivatko he olla erikoistpaus? Tätä keskustelua pitää jatkaa, jotta saadaan rahikselle, sihteerille, ulkkarivastaavalle ja puheenjohtajalle samat tiedot.

Seuraavalle vuosineljännekselle jäävät isommat tehtävät ovat phuksien siirto jäsenrekisteriin (AYY:ltä saatiin jäsentiedot marraskuun alussa) ja jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden muistuttaminen marraskuun loppuun mennessä.

Killan budjetin toteuma kolmanteen kvartaalikatsaukseen mennessä on alijäämäinen. Tämä johtuu osalta siksi, että kaikkia haalarisponsorointirahoja ei ole vielä tullut ja osalta siksi, että ASkin remonttiin kului enemmän rahaa kuin alunperin vuoden alussa suunniteltiin. Sponsorointirahojen saamisen myöhäisestä ajakohdasta aiheutuikin “likvideettiongelma”, kun ASkin remontin lasku oli maksettu ja lasku uusista haalareista saapui postissa. Tästä johtuen lasku haalareista päätettiin maksaa kahdessa erässä.

Opintoasiat

Opintotoimikunnan toiminta käynnistyi jälleen kesäloman jälkeen innokkaasti. Kesäkuukaudet nummilla kirmaillut kandiuudistus astui jälleen päärooliin, ja alkusyksyllä kopokeskustelua väritti vahvasti hakukohdepäätösten tekeminen. Lopputuloksena Sähkötekniikan korkeakoulun kohdalla päädyttiin alustavasti kolmen hakukohteen malliin (Bioinfo, Sähkötekniikka ja Automaation ja TLT:n yhdistelmä, jonka nimeä ei toistaiseksi ole päätetty).

Muita ajankohtaisia asioita erityisesti opintomestarilla ovat olleet phuksien tutoroinnin kanssa tuskailu, laitosriehan rastien suunnittelu (hienona yksityiskohtana professorit saadaan tänävuonna mukaan), hallopedhaun mainostus, TEE-paneelien lopullisten tulosten kokoaminen ja esim. AYY:n edustaminen OpeForum -konseptissa. Jännitys tiivistyy vuoden viimeisen kvartaalin lähestyessä, sillä silllöin paitsi ratkaistaan aina niin ihanat kiltavaalit, myös päätetään lopullisesti tulevan kandin rakenteesta ja hakukohteista.

Yrityssuhteet

Yrityssuhteissa on ollut kiireistä niin kesällä, kuin kesän jälkeenkin. Kesäkuukausien työt käsittivät pääosin haalarisponsorien hankintaa ja organisoimista, sekä laskutusta. Syksyllä pääpaino siirtyi haalareista enemmän vuosijuhlasponsorien hankintaan.

Syksyllä on solmittu jos jonkinmoisia suhteita. Kesällä ja syksyllä yrityssuhteista on käyty keskustelemassa kolmen uuden yhteistyökumppanin luona ihan konttoreilla asti ja ainakin kaksi niistä on tuottanut tähän mennessä tulosta.

Pinnan alla kuohuu. Järjestämme kolmen killan ja yhden suuren järjestön kesken yrityssuhteisiin liittyvän paneelimuotoisen tapahtuman helmikuussa. Kiirettä on pitänyt neuvottelujen ja suunnittelun parissa. Asiasta mainostettaneen paremmin marras-joulukuun vaihteessa sekä tammikuussa.

Syksyn excursiotarjonta on ollut hyvällä mallilla, vaikkakin killan puolesta syksyllä järjestettiin vain yksi excursio tunnetulle ICT-alan toimijalle marraskuussa. Kaksi muuta yritystä on hoitanut itse ilmoittautumiset ja järjestelty, joten tieto näistä on mennyt suoraan viikkotiedotteeseen koskematta itse yrityssuhdetoimikuntaa. Lisäksi useilla kursseilla (Automaatio 1, ATJ, toimialakurssi) on eri vuosikurssien opiskelijoilla ollut mahdollisuus osallistua automaatioalan yritysten toimintaan.

Kulttuuri

Kulttuuritoimikunnan toimijat ovat kvartaalin aikana toimineet omilla tahoillaan aktiivisesti. Ulkomestari joukkioineen kävi Liettuassa arvioimassa paikallisen opiskelijatoiminnan tason. Liettuasta myös viitisen uhkarohkeaa kävi Otaniemessä vierainamme. Syksyn aikana myös hierottiin suhteita TYT:n suuntaan baarisuunnistuksen merkeissä. Hienosäätäjät järjestivät mm. hienon kulttuurisaunan, joka tänä vuonna vietettiin japaniteemalla. Lukkarit ovat pitäneet lukkaroinnin tason tunnetusti hyvänä. Lukkarimestarimme oli myös mm. lukkaroimassa Teekkariperinnejuhlat. Laulukirjaprojekti elää vähän hiljaiseloa, mutta etenee. Liikuntatoiminnan puolella spiidit ovat järjestelleet ASif:n pelejä sekä (vielä toteutumatonta) curlingia. Kuviakin on galleriaan kertynyt, tosin läheskään kaikkiin tapahtumiin eivät dokumentoijat ole päässeet paikalle. Tällä kolmannella kvartaalilla kulttuuritoimikunnan üllatüksien toiminta on ollut niin üllattavaa, että moni ei edes ole sitä huomannut.

Vaalikokouksessa pääsemmekin sitten maistamaan juomanlaskijan maailmanmainetta niittäneitä aikaansaannoksia…

Säätö

Hallituksen yleiset säätötoimenpiteet ovat sujuneet tavalliseen tahtiin. Kanasia on tullut koordinoitua ja ohjattua sekä välillä jeesattu niitä jutuissaan. Betoninkulutus on hyvällä mallilla. ASkissa olleet lahjaromut ovat pitkälti loppuneet ja betonia on kulunut määrissä. Yleistä pientä säätöä on kehitetty mm. muutamien työkalujen muodossa. Haalarit saatiin tällä kertaa oikean sävyisinä Putsiinilta. Hopeisia Präniköitä ostettiin 50 kappaletta lisää varastoon. VaKon avaimia saatiin viisi kappaletta lisää vastaamaan tarpeita.

Tietotekniikka

ATK-toimikunta on ylläpitänyt ASkin koneita nätisti ja päivitellyt niitä spontaanisti kun uusia osia on ilmestynyt silloin tällöin esim. lafkalta. Serveriin on saatu pari varalevyä suhteilla edullisesti. Lauluwiki upgradetettiin avoimeen beta-vaiheeseen.

ASki

ASkia remontoitiin massiivisesti: maalautettiin seinät, järjesteltiin paljon, dumpattiin paljon roinaa pois ja mm. rakennettiin päätyyn laminaattilattia, hankittiin sohvat, uusi telkku ynnä muuta kivaa. Vielä on silti pientä hommaa siellä sun täällä tehtävänä. Vahdit ovat pitäneet yllä rutiineja vaihtelevasti.

Säätökerho

Säätökerho on hoidellut legoroboja silloin tällöin. Robot järjestettiin muovilaatikostoihin ja niille saatiin lukollinen kaappi AS:n mikroluokkaan. Legorakentelupäivä oli menestys; paikalla oli innokkaita phukseja. Phukseille tarjottiin ohjausta pienen legorobotin rakentamiseen ja ohjelmoimiseen. Päivän tuloksena oli monenlaisia robotteja sekä innovatiivisia ratkaisuja. Tämän johdosta toinen vastaava rakentelupäivä järjestetettänee joulukuussa. Legorobokisan ja mikrokontrollerisettien valmistumiset siirtyvät ensi vuoden puolelle kerhoaktiivien koulunkäynnin johdosta.

Viestintä

Viestintä on porskuttanut killan kaikilla olennaisilla viestintäkanavilla – perinteisillä paperimainoksilla- ja kalentereilla ASkissa sekä sähköpostilistoilla internetissä. Irkki, killan de facto puskaradio on tyypilliseen tapaansa tehostanut tiedonkulkua jäsenten keskuudessa.

Toiminta on keskittynyt rutiinien ylläpitämiseen etenkin viikkomailien ja kuukausikalenterien muodossa. Myös killan sähköistä google-kalenteria on ylläpidetty. Tärkeistä tapahtumista on lisäksi lähetetty listoille remindereita.

Newsgroup-tiedotus on vuoden aikana karsiutunut, osittain kokeilumielessä. Kukaan ei ole sitä jäänyt kaipaamaan, ja vaikuttaa siltä, että se ei ole nykyaikaa palveleva viestintäväylä.

Kultainen Tomaatti

Killan lehti Kultainen Tomaatti on ilmestynyt säännöllisen epäsäännöllisesti. Toimitus on aina ollut itsenäinen toimija ja tehnyt omannäköisiään lehtiä, eikä tämän muuttamiselle ole ollut tänäkään vuonna mitään syytä. Päinvastoin, toimitus on hoitanut homman kotiin. Painotalo vaihdettiin tänä vuonna yliopiston toiveesta Aaltopainoon.

Huvitoiminta

Huvitoimikunta hoiti oman osansa phuksien toivottamisessa tervetulleeksi järjestämällä ruoka- ja juomatarjoilua erityisesti parin ensimmäisen viikon tapahtumiin. Yleisesti ottaen tarjonta oli onnistunutta, mutta ajoittain tapahtumiin varattu ruokamäärä osoittautui pienemmäksi kuin paikalle tulleiden killistien nälkä. Tästä kuitenkin syksyn mittaan opittiin ja kvartaalin loppupuolella ruokatarjonta pääsi taas oikealle tasolleen. Phuksitapahtumien järjestelyssä yhteistyö SuurPhuksin kanssa toimi kitkattomasti molempien osapuolten suureksi tyytyväisyydeksi. Kvartaalin suurin yksittäinen voimanponnistus oli phuksisitsit, joista selvittiin yhteistyöllä ja tiimihengellä kaiken kaikkiaan erittäin hyvin, vaikka pieniltä vastoinkäymisiltä ei tuon kokoluokan projekteissa voi ikinä täysin välttyä.

Phuksikasvatus

Kolmannen kvartaalin aikana kilta vastaanotti jälleen uusia opiskelijoita, joita on pyritty kasvattamaan kohti teekkariutta ja osaksi opiskeluyhteisöä parhaiksi katsotuin keinoin. Phukseille on järjestetty lukuisia eri tapahtumia, joista osa on ollut uusia, osa jo aiemmin toteutettuja. Toiminnassa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei vain tehdä sokeasti kaikkea samoin kuin aikaisempina vuosina, vaan vanhoja tapahtumia on pyritty kehittämään ja huonoksi koetut on tarpeen tullen jätetty kokonaan pois.

Phukseista kiitettävä osa (noin puolet) on osallistunut aktiivisesti killan toimintaan syksyn aikana. Osa heistä on myös osoittanut suurta kiinnostusta kiltaa kohtaan mm. hakemalla ensi vuoden toimijoiksi. Olisi ehkä tarpeen nähdä hieman enemmän vaivaa myös killan toimintaan osallistumattomien phuksien tavoittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki ovat päässeet hyvin vauhtiin opiskeluissaan.

ISOtoiminnan rooli on ollut tapahtumia järjestettäessä suuri, ja ISOjen saaminen tapahtumiin ei ole ollut vaikeaa. VastuuISOkonseptia on kokeiltu nyt toisena vuonna peräkkäin, ja vaikka se sisältääkin vielä merkittäviä puutteita, ovat tulokset olleet sellaisia että vastuuISOilun kehittämistä kannattaa mielestäni jatkaa. Yhteistoiminta ISOpomon ja huvitoimikunnan kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja helppoa ja se onkin helpottanut toiminnan järjestämistä huomattavasti.

<lisää tähän joku iskevä loppukaneetti>