Kuvailun ja tulkinnan eroista

Analyysi on siis yhdistelmä kuvailua ja tulkintaa. Höganäsin kaupungintalon pihapiiriä koskeneen analyysitehtävän  perusteella kuvailun voisi määritellä niin, että se on tosiasiat toteavaa, tavallaan referointia. Aikamuoto on preesens.Maisema-arkkitehtuurin kuvailussa kerrrotaan ennen kaikkea, mitä nähdään. Tässä ja nyt tapahtuvaa maisema-arkkitehtonista kokemustakin voidaan kuvailla, mutta koska kokemus on aina subjektiivinen, on kokemuksen kuvailussa mukana myös tulkintaa . Tulkintaa on myös maisema-arkkitehtonisen kohteen liittäminen osaksi laajempaa kontekstia, kuten yhtymäkohtien löytäminen suunittelijan aiemmista töistä tai ajan ihanteista.Tulkinnan piiriin kuuluvat lisäksi Hauxnerinkin käyttämät vertauskuvat ja toiminnallisten ja esteettisten merkitysten antaminen eri elementeille sekä kohteen ja sen osien arvottaminen.  Tulkintaa on myös sen arviointi, mitä suunnittelija on kohteessa tekemillään ratkaisuilla tavoitellut