Kurssin uudistaminen

Kurssia on vedetty vesiputousmallilla niin kauan kun muistan, eli lähes 10 vuotta. Kurssin harjoitustyö on kolmen hengen ryhmissä toteutettava verkkopalvelu omasta ideasta. Kolmivaiheiseen prosessiin on kuulunut suunnitelmadokumentti (50 pistettä), demovaihe (10 pistettä) ja toteutusvaihe (40 pistettä), joista kurssin arvosana on muodostunut. Monoliittinen suunnitelmadokumentti on romahduttanut monen ryhmän mahdollisuudet hyvään arvosanaan, vaikka itse sivusto on ollut ansiokas.

Verkkopalveluiden kehitys on muuttunut vuosien saatossa ketterämpään suuntaan. Verkkopalveluiden luonne on myös muuttunut interaktiivisempaan suuntaan, kun kymmenen vuotta sitten palvelut toimivat lähinnä informaation lähteinä. Näin ollen opiskelijoiden ideatkin ovat muuttuneet vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kurssin rakenne ja arvosteluperusteet eivät taas aina tue näitä uusia ideoita ja niiden toteutustapoja.

Ongelmaksi toistaiseksi on muodostunut yliopiston byrokratia. En ole lukuisista yrityksistä huolimatta saanut selville mistä resurssit kurssin kehittämiseksi. Periksi ei kuitenkaan anneta ja toivon, että vihdoin tärppäisi. Tarjoaisin mielelläni opiskelijoille huippuopetusta huippuyliopistossa, jos vaan tietäisin mistä naruista vetää..