Kursens sista XQRR

Under kursens sista excursion bar det iväg till Arbetshälsoinstitutet som är en sakkunnig- och forskningsinrättning för arbetshälsa och arbetarskydd. Institutet forskar, erbjuder sakkunnigservice och förmedlar information inom detta område. Fokuset under denna excursion låg helt klart på forskningen de bedriver, speciellt hjärnforskningen. Det är ett viktigt ämne i dagens samhälle eftersom de mest utbredda problemen inom arbetshälsa är sömnlöshet, burn-out, stress och andra typer av mentala hälsoproblem.

Hjärnforskningen som sker på arbetshälsoinstitutet baserar sig långt på frivilliga test-personer. Det finns helt enkelt inte tillräckligt resursser att betala för deltagande i undersökningar. Dessa test-personer är såväl friska arbetande individer som diagnostiserade patienter. Vidare är undersökningarna allt som oftast väldigt långvariga. Därför försöker man så långt som möjligt utveckla sätt genom vilka test-personen kan ta med mätinstrument hem. I praktiken betyder det här att forskarna ofta måste lita på test-personerna, att de följer instruktioner och inte t.ex. ljuger om när de gått och sova.

Vi delades in i tre grupper som i tur och ordning besökte tre olika laboratorium. I det första bedrevs forskning kring “framtidens teknologi”. Vi fick bl.a. bekanta oss med ett projekt där forskare utvecklar en glasögonliknande maskin som följer blicken och ögats rörelser.  I det andra laboratoriet vi besökte bedrevs forskning kring sömn. Vi fick bekanta oss med de mätinstrument som används och ta en titt på ett av “sovrummen” där mätningar som sker över natten händer. Det tredje laboratoriet var en slags simulation av ett arbetsrum och vanliga arbetsförhållanden. Där undersöks skillnaden mellan prestation då man utför endast en uppgift i jämförelse med när man måste utföra två uppgifter samtidigt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att excursionen var väldigt intressant. Personligen tycker jag att forskning kring arbetslivets påfrestningar och dess långvariga effekt på en människas hälsa är otroligt viktigt, det var roligt att få en chans att bekanta sig närmare med de utrymmen där denna forskning sker!