SUJUVA ARKI – Kuninkaankolmion asukkaiden asumisuskollisuus

Kaisa Schmidt-Thomé tarkasteli Kuninkaankolmion asukkaiden muuttohalukkuutta ja suhtautumista täydennysrakentamiseen.