Kotitehtävästä 4

Kotitehtävään 4 liittyen on tullut jonkin verran kysymyksiä. Tähän olen listannut lähteitä, joiden kautta kuka tahansa voi kerrata tehtävän tekemiseen vaaditut tiedot. Osa tehtävässä käytetystä terminologiasta saattaa vaikuttaa epäselvältä, joten keskeisimmät termit on selitetty auki.

Selvennystä tehtävänantoon:

a) Tässä on tarkoitus piirtää kaksi kuvaajaa: toinen reaaliosalle ja toinen imaginaariosalle. Kuvaajaa ei siis vaadita kompleksitasossa. Piirtäminen kannattaa tehdä tietokoneella lausekkeiden monimutkaisuuden takia.

b) Tässä on tarkoitus laskea vaimennus permittiivisyydestä. Koska permittiivisyys on aallonpituuden funktio, tulokseksi ei saada yhtä lukuarvoa vaan jälleen lauseke, jota kysytään aallonpituuden funktiona.

c) Kentän heijastuskerroin on tässä kompleksinen.

Lähteitä joita voi käyttää apuna tehtävässä:

Kurssin oppikirjassa on käsitelty tehtävään liittyviä asioita. Kannattaa kerrata luku 2. Samoin harjoituskirjan tehtävistä voi löytyä hyödyllistä tietoa.

On olemassa sivustoja, jotka tarjoavat appleteja sähkömagnetiikan ongelmien havainnollistamiseen. Yksi esimerkki löytyy alla olevasta osoitteesta:

http://www.ndt-ed.org/GeneralResources/Calculator/calculator.htm

Vastaavia sivustoja on listattu Nopasta aukeaville animaatiosivuille.

Termien selitykset:

-Aallonpituus: tarkoittaa aallonpituutta tyhjössä: f = c / lambda, jossa c = 299 792 458 (m/s).

-Kaista: aallonpituusalue, jolla tilannetta tarkastellaan. Taajuuskaistan saa aallonpituuksista.

Kotitehtävät ovat tällä kurssilla merkittävä osa arvostelua, joten niihin ei voi antaa enempää ohjeita. Siksi osa tämän viestin sisällöstä saattaa vaikuttaa itsestäänselvältä. Toivottavasti joku kuitenkin saa tämän avulla paremman käsityksen siitä, mistä tehtävässä on kyse. Kotitehtävästä voi kirjoittaa kommenttia tämän viestin jälkeen.