Koodausta, jee!

Toiseksi viimeisen luennon alussa käsiteltiin hieman jo aikaisemmin käsiteltyjä asioita, eli sitä, miten hermosolut viestivät keskenään. Itse aktiopotentiaali on varsin selkeä asia, mutta miten yksittäisistä impulsseista saadaan ymmärrettäviä viestejä onkin sitten vaikeampi juttu. Kun neuronit lepotilassakin laukovat useita kertoja sekunnissa, puhumattakaan siitä, kun ne ovat aktiivisia, niin ymmärtää että jonkinlaista koodausta tähän tarvitaan. Esimerkiksi kipuaistissa käytettävä taajuuskoodaus, eli mitä tiheämmin impulsseja tulee sitä enemmän sattuu, on varsin helposti ymmärrettävä, mutta vaikeammat koodaustavat, erilaiset sekvenssin jäivät varsin epäselviksi, ja jotenkin on myös vaikea ymmärtää miten aivot osaavat sekvenssejä tulkita. Lisäksi kun sekvenssien koodaustapoja oli lukuisia ja varmaankin suurinta osaa ei edes tunneta, niin tästä osasta jäi hieman hämilleen.

Luennon toinen osa koostui erilaisten neurologisten ja psykiatristen sairauksien esittelystä. Suurin osa näistä oli jo entuudestaan jonkin verran tuttuja, koska kyseessä oli monia varsin yleisiä tai muuten tunnettuja sairauksia. Monien erityisesti puhtaasti neurologisten sairauksien syntymekanismi tuli sen osalta selväksi, että millaisia vaurioita sairaus aiheuttaa ja miten nämä vaikuttavat yksilöön, mutta vain harvoissa sairauksissa tiedettiin, mikä muutokset saa aikaan. Esim. Parkinsonin taudissa dopamiinia tuottavat solut tuhoutuvat, tai ALS-taudissa motoneuronit tuhoutuvat, mutta kummassakaan tapauksessa syytä vaurioon ei tunneta. Lisäksi käsittelyssä oli myös monia yleisiä, ehkä enemmän psykiatrisia sairauksia, mutta rajan veto neurologisen ja psykiatrisen välille on vaikeaa. Moni puhtaasti psykiatrisena pidetty sairaus saattaa nimittäin aiheutua pitkälti neurologisista syistä. Yleinen oire näissä tuntui olevan häiriöt aivojen välittäjäaineiden pitoisuuksissa. Tämä onkin varsin ymmärrettävää, sillä oireet ovat usein varsin laaja-alaisia.