Kommentteja 4. kotitehtävään

Reippaasti tuli palautuksia 4. kotitehtävään, 145 kappaletta, vielä ei kevätväsymystä ole! Paperipino oli suuri, koska tämäntyyppisessä tehtävässä monet olivat liittäneet käyrästöjä liitteeksi erillisille papereille.

Nopasta löytyy malliratkaisu.

Tehtävä oli aika suoraviivainen, piti tuottaa visuaalinen kuva siitä, miten hopea käyttäytyy sähkömagneettisesti tarkastellulla aallonpituusalueella. Siis piti osata laskea, kuinka tämä annettu hopean kompleksinen dielektrisyysdispersio vaikutti aallon vaimenemiseen ja heijastumiseen. Siinähän on työtä, koska tarkastellaan kompleksilukuja, joista otetaan neliöjuuria.

Kuvaajien piirtämisen voi tehdä tietokoneavusteisesti (Excel, Matlab, Mathematica, Maple,…) tai käsin. Jos tuotatte tietokoneella kuvaajat, niin liittäkää mukaan koodi eli ne komennot, joilla käyrä on tuotettu. Lisäksi täytyy olla selitystä, mitä kuvassa esitetään: sellaisia kuvia on vaikea tulkita, joissa ei ole akseleilla suureita eikä yksiköitä.

Jos taas käsin piirrätte kuvan, niin silloin joutuu esim. laskimella laskemaan riittävän määrän pisteitä, kysyttyjen suureiden arvoja riittävän tiheästi aallonpituusalueen ylitse. Kirjoittakaa nämä numerot näkyviin, että lukija näkee miten käyrä on syntynyt. Kannattaa myös etsiä plotattavasta kaavasta erityispisteitä, nollanylityksiä, maksimija, minimejä, jne., ja niiden avulla saa kiintopisteitä jotka helpottavat käyrän hahmottamista.

Yksi detalji: pitäkää mielessä notaatio, että epsilon” on positiivinen näillä häviöllisillä väliaineilla, eli epsilonin imaginaariosan eteen pannaan miinusmerkki, kun permittiivisyys esitetään pilkullisen ja kaksoispilkullisen osan avulla (kirjan luku 2.2.1).

Ja sitten hyvin tärkeä asia: vaikka tehtävistä saa keskustella porukassa (ja se on hyväkin asia, koska ryhmätyössä opetatte toisianne), niin aivan kuten sanon tehtäväpaperissa, jokainen tuottaa omat ratkaisupaperinsa itsenäisesti! Nyt löytyi aika monia melkoisen identtisiä tuotoksia. Muistakaa jatkossa, ettei tällainen ole sallittua. Sama pätee myös tietokonekäyrien tulostuksiin. Eihän niitä voi printata monena kappaleena ja liittää eri vastauspapereihin. Jos ohjelmistoja käytätte, niin jokainen koodatkoon tehtävän ratkaisun itsenäisesti jolloin ratkaisujen esitystapa ja tulostetut käyrästöt ovat yksilöllisiä.