Kolmastoista asiantuntijaluento

Kolmannellatoista asiantuntijaluennolla aiheena oli bakteerit ja luennoitsijana oli bakteriologian professori Mikael Skurnik Haartman Instituutista.

Skurnik aloitti kertaamalla bakteerin rakenteen perusasioita. Suurin osa asiasta oli jo ennestään tuttua, mutta muistin virkistäminen auttoi ymmärtämään uusia asioita. Rakennekertauksen jälkeen siirryttiin käsittelemään eliöiden sukupuuta. Mieleenpainuvinta oli bakteerien ja arkkien kehittyminen rinnakkain eikä peräkkäin.

Kertauksen jälkeen päästiin itse asiaan. Aluksi käsiteltiin arkkeja, jotka käytiin läpi harmillisen nopeasti ja ilman esimerkkejä. Arkkien jälkeen siirryttiin eubakteereihin. Aluksi käytiin läpi erilaisia eubakteeriryhmiä. Tässä kohtaa kalvot olivat lähinnä eri bakteerityyppien listausta, mistä ei ainakaan minulle jäänyt juuri mitään mieleen. Tämän jälkeen käsiteltiin eubakteerien rakennetta, genomia, jakautumista ja proteiinisynteesiä. Erot eukaryoottien ja bakteerien välillä tulivat hyvin ilmi ja mieleen jäi erityisesti erot proteiinisynteesissä: lähetti-RNA sisältää monen geenin tiedon ja on valmis toimimaan sellaisenaan ilman muokkausta, joten translaatio voi alkaa vaikka transkriptio olisi vielä kesken.

Seuraavaksi oli vuorossa bakteerin soluseinä, solukalvo ja Gram-värjäys. En tiennyt bakteerien pinnan rakenteesta kovin paljon ja yllätyin sen monimutkaisuudesta. Epäselväksi jäi, miten tarpeelliset molekyylit läpäisevät bakteerin pintarakenteet. Skurnik näytti myös kuvia Gram-värjätyistä bakteereista, mikä havainnollisti hyvin värjäyksen merkitystä.

Luennon lopussa tuli mielenkiintoisin aihe: bakteerien kyky aiheuttaa tauteja. Tässä vaiheessa aika alkoi jo loppua, minkä takia asiat käytiin läpi aivan liian nopeasti ja ilman kunnollisia esimerkkejä. Kiireen takia kalvoja jouduttiin hyppimään yli ja asiat käsiteltiin vain pintapuolisesti. Esimerkiksi antibioottiresistenssin siirtyminen bakteerista toiseen jäi kokonaan käsittelemättä.

Kokonaisuudessaan luento oli erittäin mielenkiintoinen, mutta kiireen ja esimerkkien puutteen takia en saanut siitä niin paljon irti kuin olisin toivonut.