Kolmas asiantuntijaluento, Tuomas Haltia

Toisella luentoviikolla tutustuttiin entsyymikatalyysiin. Tässä, dosentti Tuomas Haltian pitämässä, asiantuntijaluento 3:ssa tuli esille entsyymien toiminta. Itseäni lähellä on kysymyssana miksi? Entsyymien toimintaa valotettiinkin juuri näkökulmasta miksi entsyymit toimivat (siten kuin toimivat), eikä pelkästään miten toimivat.
Luentokalvolla sivulla 16 esitetään tiivistettynä luennon aihe.
Luennon materiaaleista löytyi itselleni tuntematonta tai unohtunutta termistöä. Täydensin nämä Excel-taulukkolaskentaohjelman taulukkoon, johon kerään kohtaamani selvennystä vaativat termit ja asiat.
Mielestäni luentomateriaaliin pohjautuva, ja erityisesti tähän kurssiin räätälöidyt (pienet ja hyvinkin yksinkertaiset) animaatiot tukisivat opetusta. Internetistä löytyvät valmiit animaatiot menevät monilta osin yli tämän peruskurssin opetusvaatimusten ja siksi eivät ole havainnollisuuden kannalta riittävän yksinkertaisia tukemaan parhaalla mahdollisimmalla tavalla opetusta. Uskon resurssipulan rajoittavan omien animaatioiden tekemisen kurssille opiskelijoiden käyttöön.
Luennolle osallistuvia oppilaita tulisi rohkaista keräämään hyviksi toteamiinsa lisäaineistoihin liittyviä internetlinkkejä, jotka kurssin aikana voisi jakaa esim. Noppa-sivustolla tai jakamista varten perustetussa blogissa, muidenkin hyödynnettäviksi. Lisäaineistoja voisivat olla esim. animaatiot, havainnollisiksi todetut kuvat ja alan sanastot. Tämä aktivoisi opiskelijoita tutustumaan laajemmin kurssiin liittyvään, muualla saatavissa olevaan, materiaaliin.