Kollegahaastattelut 2/2

Toisen haastatteluni kohteena on kollegani Miika Aallon Perustieteiden korkeakoulun Tietotekniikan laitokselta, missä itsekin opetan. Miikalla on vastuullaan useita kursseja tietoliikenneohjelmistojen pääaineessa ja pitkä opetuskokemus, joten hän vastaa myös TVT-käyttöä koskeviin kysymyksiini opetustaan yleisesti ottaen koskien.

Noppa, Optima ja Wiki lienevät pääasialliset TVT-välineet, jotka Miikalla on opetuksessaan käytössään hänen oman arvionsa mukaan. Wikiä käytetään erikoistöiden tekemiseen, koska Miikan mukaan “TKK:n wiki on mukavan wordimainen”. Optima taas on käytössä laitoksen seminaarikursseilla – itsekin nuo kurssit suorittaneena tiedän että tämä käyttö tarkoittaa, että Optima toimii palautuslaatikkona seminaaritöille niiden eri vaiheissa. Optimaa käytetään, koska se on “riittävä tähän käyttöön”. Noppa on myös käytössä, sieltä löytyvät sekä kurssitiedotteet että kurssimatskut. Miika on ilmeisesti tähän palveluun tyytyväinen, sillä hän kuvaa sitä minulle “erittäin mukavaksi”. Lisäksi käytössä on vielä assarivarausjärjestelmä (“taru”-softa launchpadissa): tämä on “yhden assarin väsäämä järjestelmä jolla voi varata henkilökohtaista aikaa assareilta” (tässä voitaneen nähdä jonkinalinen tietotekniikan opiskelijoiden etulyöntiasema tällä alueella).

Yhdellä kursseista ollaan kuitenkin ottamassa koekäyttöön juuri tänä keväänä ensimmäistä kertaa piazza.com:ia. Piazza.com on uudehko yhteisöllinen nettityökalu, joka on suunniteltu nimenomaan opetuksen avuksi ja yhdistämään opiskeljoita, jotka painivat samojen kotitöiden kimpussa. New York Timesin artikkeli Piazzasta avasi ainakin minulle aiemmin tuntemattoman palvelun taustoja hyvin; lisäksi palvelun omilta sivuilta löytyy lyhyt kierros, jolla esitellään palvelun eri puolia. Palvelun ilmiasu oli mielestäni raikas ja nykyaikainen, ja kirjaudun Miikan kurssin piazza-sivulle aalto-tunnuksillani tutustuakseni siihen paremmin. Se onnistuu suoraan, koska rekisteröitymiseen tarvitaan vain aalto.fi -päätteinen sähköpostiosoite. (se tarkoittaa samalla myös sitä, että olen nyt mukana heidän kurssillaan opiskelija-statuksella :)) Kurssi on kuitenkin vasta alkanut, joten paljoa materiaalia saati aktiviteetteja ei kurssin piazza-sivuilla vielä voikaan olla. Selvää kuitenkin on, että piazzaa on tarkoitus käyttää kotitehtävien (laskarien) kanssa puljaamiseen ja assareiden ja opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon. Päätän palata paikalle myöhemmin kevään kuluessa (jos muistan). Miikan mukaan piazzan käyttöönoton tarkoitus on korvata newssien käyttö, ja palvelu vaikuttaa hänen mukaansa (ainakin näin alkuun) pätevältä tähän tarkoitukseen.

Edellisten lisäksi kurssien assarit käyttävät yleensä ircciä opiskelijoiden kanssa viestimiseen. Luonnollisestikin myös powerpoint-kalvot, videotykit ja mikrofonit ovat näilläkin kursseilla käytössä.

Onhan näitä tekniikoita jo paljon, enkä siten ole hämmästynyt Miikan vastaukseen kysyessäni miksi muita tekniikoita ei ole käytössä: “blogi, twitter, moodle: ei ole ollut syytä käyttää”.

Kysymykseeni “Koetko tarvetta/onko sinulla toiveita liittyen tvt-teknologian käyttöön opetuksessasi tulevaisuudessa?” Miika kuitenkin heittää idean Aallon maksamasta kuvapankista, josta saisi valmiiksi tehtyjä kuvia (verkoista, reitittimistä, jne). Tällainen kun olisi kiva kalvoja ja julkaisuita varten. Näin varmasti onkin: Ainakin tekijänsuojarikkomuksilta näin vältyttäisiin ja saattaisipa luennoitsijoiden kalvoihin eksyä aiempaa enemmän kuvamateriaalia kuin aikaisemmin.

Miikan TVT-teknologian käyttö vaikuttaa mielestäni varsin monipuoliselta ja tarkoin harkitulta: jokaisen välineen käyttötarkoitusta ja tarkoituksenmukaisuutta tuntuu harkitun huolella. Luonnollisestikin on kiehtovaa seurata myös tuon aivan uuden palvelun käyttöönottoa kevään aikana!

Miika on koulutukseltaan tietotekniikan DI ja viimeistelee juuri väitöskirjaansa tietoliikenneohjelmistojen pääaineeseen. Hänen keskeinen kiinnostuksenkohteensa on juuri Tietoverkot sekä tietoturva.