Kokemuksellisesti korkealaatuinen kaupunki

Hankkeen päätulokset liittyen kaupunkiympäristön tiiviyden ja asukkaiden kokeman ympäristön laadun suhteeseen löytyvät Marketta Kytän kirjoittamasta raportista.