kohde, olio

Objekti (lat. obiectum eli “eteen heitetty”, “vastaan asetettu”) tarkoittaa seuraavia asioita:

  • kielitieteessä lauseenjäsen, joka ilmoittaa tekemisen kohteen
  • filosofinen olio, joka tuottaa subjektin tunnistamaa informaatiota
  • objekti eli olio, olio-ohjelmoinnin peruskäsite
  • objekti, vierasperäinen synonyymi sanalle kohde

suom. kohde, olio