Suunnittelupelit tuovat käyttäjät mukaan tuote- ja palvelumuotoiluun – Kirsikka Vaajakallion väitöstilaisuus ”Design games as a tool, a mindset and a structure”, 24.8.2012 kello 12.00, luentosali 822

Yritykset ja palvelujen tuottajat haluavat yhä useammin ottaa ammattisuunnittelijoiden ohella myös käyttäjät mukaan tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun. Yhteisessä ideoinnissa hyödynnetään pelien kaltaisia menetelmiä.

Taiteen maisteri Kirsikka Vaajakallio tutkii väitöskirjassaan, mitä suunnittelupelit oikeastaan ovat ja mitkä ovat niiden keskeiset ominaisuudet. Vaajakallio on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 100. taiteen tohtori.

– Suunnittelupelien soveltamisen lisääntyminen on johtanut termin sekavaan käyttöön ja epäselviin määritelmiin. Tarkastelemalla suunnittelupelien kahta osaa, peliä ja suunnittelua, ja niiden suhdetta toisiinsa pyrin selkeyttämään suunnittelupelien määritelmää, tavoitteita ja ominaisuuksia, Vaajakallio kertoo.

Suunnittelupelit metaforana ja tapana organisoida toimintaa

Suunnittelupeleillä (engl. design games) viitataan monialaisiin työpajoihin, jotka ovat osa tuote- ja palvelukehitysprosesseja. Ne tukevat asiantuntijoiden ja loppukäyttäjän suunnitteluyhteistyötä. Yhteissuunnittelu ja sitä tukevat menetelmät ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää ja huomioida muun muassa mahdollisten käyttäjien ja palvelun tarjoajien tarpeet ja toiveet.

– Suunnittelupelit voivat toimia sekä metaforana, jonka avulla korostetaan suunnittelutyöpajan pelimäistä, rentoa tunnelmaa, että konkreettisena tapana organisoida ja ohjata suunnittelutyöpajan toimintaa pelisääntöjen ja -materiaalin avulla, Vaajakallio kuvaa.

Pelejä ei voida kuitenkaan täysin määritellä, sillä ne ovat aina tilannekohtaisia. Vaajakallion tutkimuksen mukaan suunnittelupelejä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta.

− Suunnittelupelit toimivat suunnittelijan työkaluna hänen organisoidessaan monialaista ideointia. Suunnittelupeliin osallistuville henkilöille ne tarjoavat ajattelutavan ja asenteen, jolla ideointiin voi ryhtyä. Suunnittelutyöpajan vetäjä puolestaan hyödyntää niiden rakennetta ohjatessaan työskentelyä, Vaajakallio erittelee.

Käytännön työpajoista syntyi työkaluna toimiva viitekehys

Vaajakallion tutkimusote on empiirisiin kokeiluihin perustuva. Hän on järjestänyt monialaisia työpajoja eri tilanteissa, projekteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

– Empiiriset kokeilut ja pelien kehittäminen ovat tapahtuneet osana yritysten kanssa tehtäviä hankkeita. Yksi keskeinen hanke oli useamman tutkimuslaitoksen ja palvelualan yrityksen yhteistyöprojekti ”Extreme Design”, jossa kehiteltiin palvelumuotoilulle uusia menetelmiä, Vaajakallio kertoo.

Analysoimalla videoituja työpajoja ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Vaajakallio kehitti ”play framework” -nimisen viitekehyksen.

Tutkimuksen tuloksena syntyi malli järjestää luova yhteissuunnittelun prosessi alusta lähtien suunnittelupelien ympärille. Työssä kehitetyt suunnittelupelit tarjoavat käytännön esimerkkejä mallin soveltamisesta sekä kuvaavat erilaisten suunnittelupelien tavoitteita ja ominaisuuksia.

Väitöstilaisuus

Kirsikka Vaajakallio työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Encore-tutkimusryhmässä. Hän on ollut mukana lukuisissa muotoilun tutkimusprojekteissa julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Vaajakallio valmistui teolliseksi muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista vuonna 2003, minkä jälkeen hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2006.

Taiteen maisteri Kirsikka Vaajakallion väitöskirja ”Design games as a tool, a mindset and a structure” tarkastetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 24.8. kello 12, luentosali 822, Hämeentie 135 C, Helsinki. Vastaväittäjänä toimii professori Jacob Buur Etelä-Tanskan yliopistosta.

Kirsikka Vaajakallio on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 100. väittelijä taideteollisella alalla. Sadannen taiteen tohtorin kunniaksi korkeakoulussa järjestetään erillinen tapahtuma myöhemmin syksyllä.

Väitöskirja on ilmestynyt elokuussa 2012 Aalto-yliopiston väitöskirjasarjassa. Tilaukset Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun verkkokirjakaupasta: books.aalto.fi, tiedustelut: books-taik@aalto.fi, puh. 050 313 7086.

Lisätietoja:

Kirsikka Vaajakallio
puh. 050 585 3289
kirsikka.vaajakallio@aalto.fi