KHO 2011:85 – autopaikkarasite

Kyseessä mielenkiintoinen ratkaisu (Espoo/Tapiola), jonka mukaan autopaikkapakkorasite voitiin perustaa pysäköintirakennukseen, joka oli toisen yhtiön omistuksessa. Päätösotsikosta ei käy ilmi (itse päätöksestä kyllä), että myös kohtuullisuutta arvioitiin (ei pidetty kohtuuttomana, kun sai korvauksen).

KHO 2011:85 (Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusrasite – Asemakaavan edellyttämä rasite – Pakkorasite – Käyttörasite – Autopaikka – Autopaikkojen korttelialue (LPA) – Rasitteen perustamisen edellytykset):

“Yhtiöt A, B ja C olivat hakemuksessaan pyytäneet, että niille perustetaan ja rekisteröidään rakennusrasitteina pysyvä oikeus sijoittaa ja pitää yhteensä 108 autojen pysäköintipaikkaa yhtiö X:n omistuksessa olevassa pysäköintirakennuksessa. Pysäköintirakennus oli alueella voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja sille sai muun ohella sijoittaa hakijayhtiöiden asemakaavan edellyttämiä autopaikkoja.

Rasite autopaikoituksen järjestämiseksi voitiin maankäyttö- ja rakennuslain 159 §:n 1 momentin mukaan perustaa ilman asianosaisten suostumusta. Kun myös maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyivät, hakemus oli voitu hyväksyä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 158 § 1, 2 ja 4 momentti, 159 § 1 momentti, Maankäyttö- ja rakennusasetus 80 § 4 kohta”

Ks. koko päätös ja myös KHO 20.3.2006 T 632