Kesäkuun ajankohtaiset

 Koulutusta opettajille 

 15.8.2012 on CHEMin opettajien aamupäivä, jossa päivitämme yhdessä ajankohtaiset opintoasiat, erityisesti kurssikorvaavuuksien käsittelyn ja tenttitilaisuuksien hoitamisen sekä opintoasioiden vuosikellon. Tapahtuma pidetään Puu2-Auditoriossa. 

Elokuussa on 30.8.2012 klo 13 alkaen SCI-koulun kaikille avoin tilaisuus tekijänoikeuksista, eettisistä säännöistä jne.

Luku- ja tenttijärjestykset

 Kaikkien koulutusohjelmien syksyn 2012 lukujärjestykset ovat olleet kommentoitavana ja niitä viimeistellään parhaillaan. Lukuvuoden 2012–2013 tenttijärjestykset ovat parhaillaan kommenttikierroksella, minkä jälkeen ne pyritään saamaan valmiiksi viikon 24 aikana.

Luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan juhannukseen mennessä Intossa pdf-muodossa. Oodin ylläpitotiimi siirtää luku- ja tenttijärjestystiedot kesäkuun aikana WebOodiin. Opiskelijoiden ilmoittautuminen syksyn I periodin kursseille alkaa weboodissa 11.8.2012.
 
 Uudet jatko-opiskelijat 
 •  Uusien jatko-opiskelijoiden kevään hakuaika päättyi pe 27.4.2012. Hakemuksia oli määräaikaan mennessä valmiina 30 kpl. Luku sisältää myös yhden kansainväliseen SELECT+ tohtoriohjelmaan valitun hakijan. Dekaanin päätökset tehtiin 23.5.2012, hyväksyttiin 25 uutta jatko-opiskelijaa, lisäksi kolmelle hakijalle myönnettiin ehdollinen jatko-opinto-oikeus. Kahden hakijan osalta päätös oli kielteinen.
 • Hyväksytyistä hakijoista 21 on kotimainen DI- tai FM-tutkinto, kahdella FL-tutkinto ja kahdella ulkomainen M.Sc. tutkinto. Kolme hakijoista valmistuu kesän 2012 aikana (ehdolliset päätökset).
 • Jakauma laitoksittain
  BK 9 kpl; KE 6 kpl; MT 5 kpl ja P 5 kpl.
  Ehdollisia päätöksiä tehtiin kahdesta P-laitoksen ja yhdestä MT-laitoksen hakijasta.
 • Pää- ja sivutoimiset: 14 päätoimista ja 11 sivutoimista. Päätoimiset tekevät tutkimustyötään Aalto CHEMin laitoksilla, sivutoimiset Aalto CHEMin ulkopuolella, useimmiten VTT:llä.
Tilannekatsaus jatko-opintoprosesseihin 29.5.2012
 •  Esitarkastusprosessissa on parhaillaan neljä käsikirjoitusta.
 • Väitöstilaisuuksia kesäkuulle 2012 on vahvistettuna kaksi kappaletta
 • Arvio vuonna 2012 valmistuvista tohtoreista on 22.
 • Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea käsittelee kesäkuussa esitystä tohtorinkoulutuksen teoreettisten opintojen määrän vähentämiseksi 60 opintopisteestä 40 opintopisteeseen. Mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan korkeakoulussa erikseen.
 • Aallon tohtorinkoulutuksen johtoryhmän strategia iltapäivä pidettiin Dipolissa 21.5.2012. Esityksiä ja keskustelua aiheista
  • Valtakunnalliset tohtoriohjelmat ja kansainvälinen tohtoriohjelma SELECT+
  • Aallon tohtorikoulutuksen rahoitus jatkossa, kun nykyinen valtakunnallinen tohtoriohjelmajärjestelmä lopetetaan.
  • Tohtorinkoulutuksen taso ja hyvät käytänteet
  • Tenure track – urajärjestelmä ja tohtorinkoulutus

AHOT

CHEMin omat tarkennukset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) on päätetty korkeakoulun akateemisessa komiteassa 24.4.2012. Ohjeistus astuu voimaan lukuvuoden alkaessa 1.8.2012 ja asiaa käsitellään opetushenkilökunnan koulutustilaisuudessa 15.8.2012