pätevyys

validiteetti

Ranska validité, kelpoisuus, oikeutus (wiki)

suom. pätevyys. “Lyhyesti sanottuna validiteetissa on kyse siitä, onko tutkimus pätevä…Pätevyys laadullisessa tutkimuksessa – etenkin jos tutkimuksen ei oletetakaan kuvaavan suoraviivaisesti todellisuutta – voidaan ymmärtää pikemminkin uskottavuudeksi ja vakuuttavuudeksi: kuinka hyvin tutkijan konstruktiot vastaavat tutkittavien tuottamia ja kuinka hyvin hän tuottaa nämä konstruktiot ymmärrettäväksi myös muille.”