Käyttäjätarinoita ja planning pokeria

Käyttäjätarina kuvaa yksittäisen toiminnallisuuden käyttäjän näkökulmasta ja hänen “kielellään”. Käyttäjätarina on yksikkö, jonka perusteella voidaan toteuttaa jokin tilaajalle hyödyllinen toiminnallisuus. Testasimme käyttäjätarinoiden suunnittelua ja niiden työmäärien arviointia työpajassa, jossa mukana oli Product Owner (PO), Product Owner-tutorit sekä kehittäjät.  Tätä ennen olimme hahmotelleet teemat ja epicit valmiiksi. Aloitimme kyselemällä PO:lta, mitä kukin Epic sisältää, ja PO:n vastausten perusteella kirjasimme ylös käyttäjätarinoita. Kirjaukset tehtiin tässä vaiheessa Post It -lapuille. Aina kun yksi Epic oli purettu käyttäjätarinaksi, huomasimme hyödylliseksi, että aikaan saatu tarina validoidaan saman tien PO:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että varmistimme, että tarinat ovat juuri sellaisia kuin PO haluaa käymällä syntyneet tarinat kertaalleen läpi.

Keskusteluissa sekä kehittäjiltä että PO-tutoreilta tuli kysymyksiä, jotka tukivat PO:n idean kehittämistä ja tarinoiden tarkentamista.  Huomasimme, että olisi ollut hyödyllistä jakaa työpaja kahteen osaan, jossa ensimmäisessä työstetään käyttäjätarinat ja toisessa tehdään työmääräarviot. Tässä välissä on hyvä olla aikaa kirjoittaa tarinat puhtaaksi ja varmistaa, että tarinat ovat ymmärrettäviä kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Kun tarinat oli työstetty ja kuvattu Post It -lapuille, annettiin kaikille tarinoille työmääräarvio. Tämä tapahtui siten, että kukin kehittäjä esitti oman arvionsa työmäärästä tunteina. Jos työmäärät erosivat toisistaan, niistä keskusteltiin lyhyesti ja haettiin yhteinen näkemys työmäärästä. Alkuvaiheeseen työmääräarvioiden riski on suurin, joten tietty määrä epävarmuutta kuuluu asiaan. Kehittäjät saattavat huomaamattaan vaikuttaa toistensa työmääräarvioihin, mikäli arviot sanotaan ääneen vuoron perään. Yksi keino tämän ongelman välttämiseksi on Planning Poker: jokainen kehittäjä valitsee korttipakasta numeroidun kortin, joka kertoo hänen työmääräarvionsa. Kortit pidetään nurinpäin käännettynä, kunnes kaikki ovat valinneet arvionsa. Sitten kaikki avaavat korttinsa, ja keskustelu voi jatkua.

Tämän työpajan tuloksena meillä oli 14 käyttäjätarinaa työmääräarviolla varustettuna. Tässä voisi olla hyvä kokonaisuus vaikka ensimmäiseksi julkaisuksi!

.