Kauppiksen kandiuudistus rohkaisee rajoja ylittävään yhteistyöhön

Kuva Kauppakoreakoulun Nokia-salista.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistellaan siirtymistä nykyisestä kuudesta kandiohjelmasta kahteen. Uudet kandiohjelmat ovat kauppatieteen kandidaatin yleisohjelma sekä Mikkelin kampuksella toteutettava International Business -kandiohjelma.

Uusista kandidaattiohjelmista rakennetaan itsenäisiä, sisällöllisesti korkeatasoisia ja ajallisesti koordinoituja kokonaisuuksia, joilla on vahvan tieteellisen perustan lisäksi merkittävää työmarkkinarelevanssia. Alustavien suunnitelmien mukaan uudet kandiohjelmat tarjoavat opiskelijoille laaja-alaisen kauppatieteellisen yleissivistyksen lisäksi mahdollisuuden pureutua johonkin tiettyyn erikoisalaan hyvinkin syvällisesti erilaisten sivuopintokokonaisuuksien kautta. Tavoitteena on, että tämä opiskelijan oma erikoisala voisi löytyä mistä tahansa Aallon kuudesta koulusta tai miksei vaikka Aallon ulkopuolelta. Uusien kandiohjelmien yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin edistää Aallon perusajatusta monitieteisyydestä ja eri alojen kohtaamisesta. Näin mahdollistetaan täysin uudenlaisen osaamispääoman kerryttäminen jo kandivaiheessa.

Kahteen kandidaattiohjelmaan siirtyminen on kaiken kaikkiaan merkittävä askel monitieteiseen ja holistiseen suuntaan. Rohkea, rajat ylittävä eri alojen yhdistäminen on varmasti juuri se, millä Kauppakorkeakoulun kandiohjelmat voivat saavuttaa myönteistä erottuvuutta ja erilaisuutta suhteessa muihin kauppatieteellisiin kandiohjelmiin. Toki on hyvä muistaa, että Kauppakorkeakoulun kandiohjelmien perustehtävänä on jatkossakin taata opiskelijoille laaja-alainen ja vahva, talouselämää lähellä oleva kauppatieteellinen opetus ja osaaminen. Uusien ideoiden tulvassa onkin syytä varoa, ettei se kuuluisa lapsi – tai pikemminkin kauppatieteilijä – huuhtoudu tiehensä pesuveden mukana.

Sisäänottomäärät pienemmäksi

Samalla kun kandiohjelmien lukumäärää vähennetään, lasketaan myös kandiohjelmien sisäänottoa. Sisäänottomääriä laskemalla kohennetaan opiskelija-opettajasuhdelukua sekä vahvistetaan oppimiskeskeistä kulttuuria ja edistetään uusien opetusmetodien, kuten real case -opetuksen käyttöönottoa.

Uudistustyötä valmistellaan erikseen nimetyn työryhmän toimesta. Tämän työryhmän tehtävänä on laatia konkreettinen esitys kandiuudistuksen sisällöstä ja uudistuksen toimeenpanosta. Työryhmän kokoonpano on laaja kattaen kaikki keskeiset laitokset ja ohjelmat. Lisäksi työryhmässä on mukana opiskelijaedustus. Tällä halutaan varmistaa, että kaikkien osapuolten näkemykset tulevat varmasti kuulluksi ja uudistuksella on takanaan sekä opetushenkilöstön että ennen kaikkea opiskelijoiden aito tuki. Uudistustyö saa eväitä myös mm. korkeakoulujen arviointineuvoston ja opetusministeriön tekemistä esityksistä ja taustaselvityksistä.

Kauppakorkeakoulun uudet kandidaattiohjelmat käynnistyvät joko 2012 tai 2013. Päätöstä toimeenpanon ajankohdasta ei ole vielä tehty: uudistusta valmisteleva työryhmä tekee esityksensä aikataulusta vuoden 2011 aikana.

***
Lue lisää opiskelumahdollisuuksista Opiskelemaan Aalto-yliopistoon -sivustolta

Kirjoittaja: Arto Lindblom