Kandiuudistusaikataulu puhuttaa

Aallon kandiuudistusprojekti etenee ja tavoitteena on, että uudet kandiohjelmat aloittavat uusien opiskelijoiden kanssa syksyllä 2013. Aikataulu on osaltaan kytköksissä opetusministeriön projektiin, jossa uudistetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelupaikkahakua. Tätä nk. KHJS-projektia on päätetty lykätä tässä vaiheessa ainakin vuodella, vaikka joitakin osia pyritäänkin pilotoimaan jo vuonna 2013.

Kemian tekniikan korkeakoulun kandiuudistustyö tähtää siihen, että uudet opiskelijat otetaan koulun yhteiseen kandiohjelmaan yhteisen hakukohteen kautta kesällä 2013 ja uusien opiskelijoiden kanssa aloitetaan syyskuussa 2013. Jotta tässä aikataulussa pysytään, on meillä oltava koko ohjelman tavoitteet sekä pääaineiden nimet ja tavoitteet selvillä ja kirkkaana elokuussa 2012. Tämä on tärkeää opiskelijamarkkinoinnin kannalta. Kaikille yhteinen tavoite kuitenkin on, että jatkossakin houkuttelemme motivoituneimmat opiskelijat juuri meidän koulumme ohjelmaan. Se edellyttää linjakasta markkinointia, jolla tulemme erottumaan valtakunnallisessa hakukohdeviidakossa.

Uuden kandiohjelman ensimmäiset kurssit aloittavat uusien opiskelijoiden kanssa syyslukukaudella 2013 ja kurssit pyörivät siitä eteenpäin siten, että ensimmäisille kandeille viimeisiä uusia kursseja opetetaan keväällä 2016. Kunkin lukuvuoden kurssit tulee olla yksityiskohtaisesti suunniteltuja aina edeltävänä keväänä. Lukuvuoden 2013- 2014 kurssien suunnitelmien on siis oltava valmiina keväällä 2013. Suunnittelussa on huomioitava myös nykyisissä ohjelmissa opiskelevat ohjelmat ja mietittävä siirtymävaihe ja vanhojen kurssien lakkauttaminen myös tästä näkökulmasta.

Aalto-tasolla uudistusaikataulu on vielä hieman auki, esimerkiksi uusia ohjelmia ei ole vielä perustettu, vaikka periaatetasolla ohjelmista onkin jo päätetty. Koulutasolla tämä aiheuttaa haasteita. Päätöksenteossa joudutaan tekemään päätöksiä erityisesti kuluvana keväänä valmisteilla olevia ohjelmia varten. Meidän KTAK siis tulee kevään kokouksissa päättämään ohjelman tavoitteista ja pääaineista, vaikka ohjelmaa ei ole perustettu. Tärkeää on, että etenemme koulun aikataulussa emmekä anna meistä riippumattomien asioiden liikaa haitata omaa etenemistämme.

Aikataulu on haaste, kukaan ei kiellä sitä, mutta yhdessä tekemällä saamme taatusti aikaiseksi hyvän ohjelman, josta valmistuvat löytävät ja påääsevät hyviin ylempiin ohjelmiin ja valmistuvat aikanaan diplomi-insinööreiksi, jotka osaavat ja pystyvät!

EZ, PL