Kahdestoista asiantuntijaluento

Kahdennentoista asiantuntijaluennon aiheena oli virologia, ja luennoitsijana toimi Maria Söderlund-Venermo Helsingin yliopistosta.

Luennon aluksi käytiin läpi, mikä virus oikeastaan edes on, ja syvennyttiin sen elollisuuden määrittelemiseen. Virukset ovat täysin oma elinmuotonsa, mutta ne ovat täysin riippuvia elävistä soluista, ja solujen ulkopuolella ne ovatkin metabolisesti inaktiivisia kappaleita.

Seuraavaksi käytiin läpi virusten rakennetta ja symmetriaa, joka oli itselleni uutta aihetta. Symmetrialtaan virukset voidaan jakaa ikosahedraalisiin, helikaalisiin sekä kompleksisiin viruksiin. Viruksia voidaan luokitella myös monella muulla tavalla, esim. replikaation, fysikaalisten ominaisuuksien, genomin ja proteiinien mukaan. Bakteriofaageista eli bakteerien viruksista olin kuullut jo lukiossa, muuta oli mielenkiintoista huomata, että jopa viruksilla voi olla omia viruksiaan, eli viruksen faageja, jotka tekevät ne sairaiksi.

Luennon loppuosassa keskityttiin virusten monistumiseen ja liikkumiseen solussa. Viruksilla on erilaisia tapoja päästä sisälle soluun ja siellä lisääntymiseen. Esimerkiksi RNA-virukset kopioituvat solun sytoplasmassa, kun taas DNA-viruksen täytyy päästä tumaan saakka monistautuakseen. Eri replikaatiostrategioiden yksityiskohdat jäivät hieman epäselviksi itselleni uuden sanaston ja termien takia, mutta yleiskuva virusten lisääntymisestä syventyi silti hyvin.