Kahdeksas asiantuntijaluento

Kahdeksannen asiantuntijaluennon aiheena olivat sokerit, ja luennoitsijana toimi Risto Renkonen Helsingin yliopistolta.

Luennon aluksi käytiin läpi sokereiden rakenteita sekä muodostumista, mikä oli sinänsä jo tuttua aihetta lukiosta. Oli mielenkiintoista huomata miten monia erilaisia sokereita saadaan liittämällä samoja rakenneosia vain hieman eri tavoilla, esimerkiksi jo neljästä monosakkaridista voi saada huikean määrän erilaisia rakenteita. Kävikin ilmi, että sokerien tutkiminen on ollut niiden suuren lukumäärän ja rakenteiden samankaltaisuuden takia hankalaa, ja vasta nykyaikainen teknologia on mahdollistanut sokereiden tehokkaan tutkimisen.

Seuraavaksi käsittelyyn tulivat käytännön sovellukset sekä sokerien biologinen merkitys. Sokerien määrä erilaisissa biologisissa rakenteissa sekä niiden tärkeys solujen aineenvaihdunnassa hämmästytti, sillä olin aina ajatellut niiden olevan lähinnä vain energianlähde. Lääketieteellisistä sovelluksista jäi mieleen sokerien tärkeys veren hyytymisessä, tulehdusreaktioissa sekä elinsiirtojen hyljintäreaktioissa. Myös sokerien vaikutus proteiinien laskostumisessa sekä niiden kyky modifioida proteiineja, esimerkiksi suojaus vasta-aineilta, olivat minulle uutta informaatiota. Virusten pintarakenteista ja toiminnasta olisi voinut kertoa ehkä enemmänkin, mutta asiasta jäi silti mielestäni hyvä yleiskuva.

Luennolla oli paljon asiaa, mutta luennoitsija onnistui selittämään ne selkeästi ja käyttäen hyviä käytännön esimerkkejä. Jotkin rakenteet ja toiminnot jäivät hieman epäselviksi, mutta yleiskuva pysyi kuitenkin hyvin hallussa. Esitys avasi uuden näkökulman sokereihin sekä niiden tärkeyteen biologiassa sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa.