Julkiset innovaatiot ja innovaatiotutkimus

Organisaatiot ja johtaminen -oppiaineen perjantaiseminaarissa 14.10.2011 keskustellaan julkisista innovaatioista ja innovaatiotutkimuksesta.
Paikalla on innovaatiotutkijoita Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, Helsingin yliopistosta, Työterveyslaitokselta sekä VTT:ltä. Lisäksi keskusteluun osallistuvat tutkimuksen rahoittajien edustajana Tekesin teknologia-asiantuntija sekä tutkimustulosten hyödyntäjien edustajana tulosyksikön johtaja Espoon kaupungista.