Johdanto Solubiologiaan (1.11.2012) Veli-Pekka Lehto

Kurssin ensimmäisen varsinaisen luennon piti professori Veli-Pekka Lehto Helsingin Yliopistosta.  Jo luennon nimi “Johdanto solubiologiaan” antoi hyvän käsityksen tulevasta kaksituntisesta. Luennolla käsiteltiin hyvin yleisesti solun kompleksisuutta ja rakenteita, solun kemiaa sekä solun erilaisia toiminnallisuuksia. Johdantoluennolle tyypilliseen tapaan annettiin opiskelijalle pintapuolista informaatiota tulevasta ja Lehto painottikin luennon aikana, että eri kokonaisuuksiin perehdytään tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin tulevilla luennoilla.

Jäi luennosta lukion oppimäärän pikaisen kertauksen lisäksi kuitenkin uuttakin tietoa solubiologian tutkimuksesta ja solun toiminnosta, esim. itselle täysin uutta tietoa oli tieto moottoriproteiineista, jotka pystyvät liikuttamaan organelleja ja kalvokoteloita (membrane compartments) mikrotubulusväylää (mikrotubule track) pitkin. Luennolla tuli esille myös englanninkielistä termistöä, mikä on tulevaisuutta ajatellen hyvin positiivista. Solun monimutkaisuus oli myös hyvin painotettuna ja sitä verrattiinkin osittain Tokion metrokarttaan. Solun kompleksuudesta ja ennustamattomuudesta jäi mieleen myös se, että emme oikeasti tiedä kaikkien tapahtumien syytä, tiedämme vain että ne tapahtuvat ja niistä olemme tehneet hypoteeseja. Tätä Lehto tuki vielä seuraavalla lainauksella Star Trekistä: “We have no evidence, only a theory which happens to fit the facts”.

Tutkimuspuolelta hyvin mielenkiintoiselta tuntui solun erillisistä rakennuspalikoista spontaanisti tapahtuvan rakentumisen tutkimisen ja toistaminen synteettisesti, joka on jo ilmeisesti osittain onnistunutkin laboratorio-olosuhteissa.