IT lähemmäksi asiakkaan arkea

Syksyllä 2011 Aallon IT-toimintaa kehitettiin monella tavoin:

  • IT-hankkeiden ohjaukseen otettiin käyttöön uusi hallintomalli, jossa erityiset ohjausryhmät pääsevät vaikuttamaan keskeisiin IT:tä koskeviin valintoihin. Ohjausryhmiä on tällä hetkellä neljä: (1) verkkopohjaisen opetuksen ja viestinnän ohjausryhmä, (2) palveluiden IT:n ohjausryhmä, (3) IT-infrastruktuuriin ohjausryhmä ja (4) ylätasolla toimiva IT-portfolion ohjausryhmä.
  • Korkeakoulujen ja laitosten ja IT-yksikön väliseen käytännön yhteistyöhön käynnistettiin kolmen yhteistyöverkoston kokonaisuus: ylläpitoverkosto, hankintaverkosto ja tietoturvaverkosto.
  • IT-tarpeita on kartoitettu usealla tavalla: laaja kysely Ihana IT -päivillä, erillinen Sober-IT:n toteuttama haastattelukierros syksyllä 2012 sekä jatkuva kartoitustyö asiakkuuspäälliköiden ja asiakaspalvelun toimesta.

Alkaneen vuoden aikana tätä suuntaa jatketaan kaikilla osa-alueilla:

  • Jokaiselle Otaniemen koululle käynnistetään oma IT-palvelupiste
  • Ylläpitoverkoston toimintaa tullaan kehittämään IT:n, koulujen ja laitosten kanssa, tavoitteena on mm. tuoda laajempi työkaluvalikoima laitosten ylläpitäjien käyttöön ja yhteisiö käytäntöjä koko Aallossa.
  • Henkilöstön vaihtoa ja yhteistyötä kehitetään koulujen ja IT-organisaation välillä.
  • Asiakastyytyväisyyttä tullaan seuraamaan aiempaa laajemmin.

Tavoitteena on toteuttaa toimintamalli, jossa IT on osa korkeakoulujen ja laitosten arkea. Toivottavasti tämä edistää positiivisesti Aallon IT-palveluiden kulttuurin ja toimintamallin kehitystä ja tulevaisuutta.