IT-innovaatiopalvelumalli

Aalto IT:n innovaatiopalvelu vastaa muuttuvan toimintakentän nopean reagoinnin tarpeeseen.

Aalto IT ottaa käyttöön selvästi muista jo olemassa olevista palvelumalleista poikkeavan mallin nimeltään IT-innovaatiopalvelu. Palvelu vastaa asiakkaiden tarpeeseen päästä kokeilemaan nopeasti ja helposti uusia innovatiivisia palveluideoita ilman perinteiseen palvelusuunnitteluun ja tuotantoon liittyviä viiveitä ja raskautta.

Kun perinteisemmissä palveluputkissa lähdetään usein vision ja tavoitteiden asettamisen jälkeen liikkeelle seikkaperäisellä vaatimusmäärittelyllä, IT-innovaatiopalvelun filosofiassa lähdetään siitä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa saavuttaa haluttu lopputulos. Vaatimuksia ei arvuutella etukäteen, vaan hyväksytään muuttuvat vaatimukset osana palvelun kehitysprosessia. IT-innovaatiopalvelussa palvelut pystytetään nopeasti, jopa muutamassa kuukaudessa ja pyritään koko ajan seuraamaan tiiviisti saako asiakas investointia vastaavan määrän lisäarvoa.

Kuulostaako tutulta? Kyllä, innovaatiopalvelu mukailee toiminnaltaan hyvin paljon ketterän kehityksen menetelmiä ja periaatteita. Innovaatiopalvelun kehityshankkeet tullaan toteuttamaan hankkeelle dedikoidun scrum-tiimin sekä asiakkaan päivittäisellä yhteistyöllä. Toimiva sovellus julkaistaan usein, riippuen hankkeesta joko viikon tai vähintään kuukauden, pyrkien kuitenkin mahdollisimman nopeaan sykliin.

Palveluita toteutetaan hyvin dokumentoitujen vakioitujen ratkaisujen päälle jolloin kehitystyön liikkeelle lähtö on mahdollisimman helppoa. Vertasimme itse palvelua asiakkaan näkökulmasta pendoliinolla matkustamiseksi. Rata on jo rakennettu, juna kulkee ja jokaisella pysäkillä on valmiina toimiva sovellus tai sen osa. Matkustaja ei lunasta matkalippua etukäteen perille saakka, vaan asiakkaan kanssa arvioidaan tulosten jatkokehityksen potentiaali jokaisella pysäkillä ja lippu eteenpäin lunastetaan tämän perusteella.

Tässä vaiheessa suunnitteilla on kaksi alustaa joiden päälle palveluita rakennettaan:

  1. Confluence 4.0 Wiki
  2. Ruby on Rails 3

Asiakkaana IT-innovaatiopalvelussa on potentiaalisesti koko Aalto yliopisto. Kehitettävän palvelun tulee olla idealtaan innovatiivinen ja Aallolle selkeää lisäarvoa tuottava. Asiakkaan rooli on keskeinen myös kehitystyössä, hänen on sitouduttava ketterään työskentelyyn ja lähes päivittäiseen yhteydenpitoon.  Asiakkaalta vaaditaan siis paljon, mutta häntä tuetaan  “product ownerin” (tuotteen omistaja) roolissa Aallon IT:n projektitoimiston asiantuntemuksella.

IT-Innovaatiopalvelun asiakkaaksi pääsemisen edellytyksenä on vain hyvä idea joka työstetään visio-ehdotuksen muotoon joko itse tai asiakkuuspäällikön avustuksella. Visio-ehdotus on korkeintaan yhden A4:n kokoinen dokumentti joka vastaa kolmeen kysymykseen:

  1. Mikä on idea?
  2. Miten idea pontenttiaalisesti hyödyttää Aalto-yliopistoa ja sen edustamaa yhteisöä?
  3. Miten idean toteutuksen onnistumista arvioidaan (palaute, käyttäjämäärät, jne)?

IT-Innovaatiopalvelun ympärille kehitetään kaksi verkkopalvelua:

  1. Innovaatio-wiki
  2. Innovaatio-rails

Näistä palveluista ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Innovaatio-wiki. Näiden palveluiden osaksi julkaistaan IT-innovaatiopalvelumallin tuottamia uusia palveluita. Ideoiden jalostuminen palveluiksi tehdään mahdollisimman läpinäkyväksi . Parhaimmillaan verkkopalveluun muodostuu asiakkaista ja loppukäyttäjistä koostuva yhteisö, joka itse arvottaa uusia ominaisuuksia ja ideoita sekä jalostaa niitä yhteisöllisesti eteenpäin.

IT-innovaatiopalvelumallilla pyrymme tarjoamaan käyttäjille nopea, tehokkaan ja ketterän tavan päästä toteuttamaan innovatiivista ajatustaan. Kaikilla kolikoilla on myös kääntöpuolensa, niin myös tälläkin. Malli vaatii intensitiivistä työskentelyä ja osallistumista asiakkaalta. Tarkoituksena on madaltaa ideoiden toteuttamisen kynnystä, mutta vain parhaiksi käytännössä osoittautuvat ideat päättyvät pysyviksi tuotantopalveluiksi. Suurimman osan palveluista osalta elinkaari on alle 12 kuukautta.

IT-innovaatiopalvelumalli ei ole vielä valmis. Aikatauluna meillä on, että haluaisimme aloittaa joulukuussa ensimmäisen asiakkaan idean toteuttamisen yhdessä asiakkaan kanssa. Laittakaa meille siis ideoita tulemaan, koska tiedämme että teillä niitä varmasti riittää!

Meillä on karkealla tasolla suunnitelma siitä miten IT-innovaatiopalvelumalli toimii, mutta paljon yksityiskohtia ja hyviä oivalluksia vielä puuttuu. Päivitämme tätä blogia säännöllisesti siitä miten palvelumallin kehitys edistyy ja haluamme teiltä palautetta toimintamallin eri osista ja muutamme mallia saamamme palautteen perusteella.

Seuraavassa postauksessa esittelemme tämän hetkisen ehdotuksemme IT-innovaatiopalveluprosessiksi ja toivomme saavamme hyviä kommentteja teiltä. Kommenttien avulla jalostamme prosessia paremmaksi.

Tämän postauksen ovat kirjoittaneet Teemu Toivonen (Aalto IT:n sovelluspalvelualueen päällikkö) ja Miikka Roine (Aalto IT senior web specialist). Päivitämme tätä blogia säännöllisesti, mutta pyrimme saamaan tänne myös jonkun vierailevan kynän välillä.