International Staff Mobility for Beginners

According to our strategy, international mobility is a natural part of the community members’ daily lives. Really? Let’s take the worst case scenario. Supervisor X outlines the vision for the team, draws energetically from strategy and concludes: ”I want all of you internationally mobile!” Say what? Employer Y may not have a clue what being mobile actually means, where to be mobile and why? No worries – a natural solution may be easier than you think.

International staff mobility for beginners:

1) What is international staff mobility?

By international staff mobility we mean going abroad for academic or professional purposes for a temporary time period. Mobility thus is a part of one’s work and one will return (hopefully) back to the regular work at Aalto after the experience. It is like a business trip with a different content. While the schools and departments may also offer support mechanisms for being mobile, Aalto University provides grants a) for academic staff for teaching at a partner university and b) for service personnel for developing one’s international competence by for example “work shadowing” and/or benchmarking. This general mobility funding is for short term mobility only and it is not meant for research projects or conference participation. Professors on tenure track can apply for sabbaticals and be internationally mobile while at it.

2) Where to?

Aalto University has hundreds of partner universities around the world. Most of these partnerships have been formed to facilitate student mobility (exchanges), but most agreements include an option for staff mobility. Aalto University’s International Relations personnel can help with partner reviews, but it is a good idea to think ahead one’s wishes for achievement and geographical direction. Personal contacts are often valuable for getting things started. Besides, many European universities organize Staff Mobility weeks where they welcome partner universities for a program that introduces different service functions.

It is not just about going far and for a long period, although that is also a good idea if one’s professional and personal life situation allows for it.

3) Why?

The value of international mobility can be in enhanced research cooperation or teaching innovation or simply in learning from others’ best practices. Internationalization is part of everyone’s job package at Aalto University.

For me international mobility is about reality checks. Be internationally mobile, stay there as an observer for days, weeks or months. It does not take a very long time to notice that some things are done very differently than at home and still the world goes on. Once back at work, it is nice to see how comfortable it is to be somewhere familiar. It is even nicer to be able to emphatically help a new international colleague for whom many things are still strange. Probably the best feeling is when one can implement something learnt while internationally mobile.

International mobility is a good, useful and often fun way to build one’s professional capacity. It may not feel natural right away, but it does not need to be overly difficult. It is really about internalizing internationalization! International university is not just about international staff and students, international partnerships etc. It is about international us. Hooray for us – international Aalto University!

Mari-Anna Suurmunne

**************************************************

Luontevaa liikkumista – henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden lyhyt oppimäärä

Aalto-yliopiston strategian mukaan kansainvälinen liikkuvuus on luonteva osa yhteisömme arkipäivää. Onko? Otetaan esimerkiksi hankalin mahdollinen tapaus. Esimies pitää tulisen palopuheen, jossa hän mainitsee yliopistomme strategian ja sanoo: ”Haluan, että jokainen teistä liikkuu kansainvälisesti!” Henkilö X tuntee kylmän hien nousevan pintaan, sillä hän ei tiedä, mitä liikkuminen tarkoittaa, minne liikkua ja miksi? Luonteva ratkaisu voi kuitenkin olla yllättävän lähellä.

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus lyhyesti:

1) Mitä liikkuvuus tarkoittaa?

Kansainvälinen henkilökuntaliikkuvuus on ulkomaille suuntautuvaa ammatillista tai akateemista liikkuvuutta, joka ei ole pysyvää – liikkuvuus on osa työtä, ja henkilö palaa (toivottavasti) työpaikalleen kokemuksensa jälkeen. Aalto-yliopiston korkeakoulut ja laitokset saattavat tarjota erilaisia liikkuvuuden tukimekanismeja, mutta yliopisto tukee a) akateemisen henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta, joka sisältää opetusta partneriyliopistossa ja b) muun henkilökunnan ammattiin liittyvää kansainvälisen kompetenssin kehittämistä. Tämä yleinen liikkuvuusapuraha on lyhytaikaista liikkumista varten, eikä sitä voi hakea tutkimushankkeisiin tai konferenssiosallistumisiin. Lisäksi tenure track -professoreilla on mahdollisuus hyödyntää liikkumista osana sapattivapaajärjestelmää.

2) Minne liikkua?

Aalto-yliopistolla on satoja partneriyliopistoja ympäri maailmaa. Suurin osa kumppanuussopimuksista on tehty opiskelijaliikkuvuutta (ts. vaihto-opiskelua) varten, mutta valtaosaan on sisäänkirjoitettu myös henkilökuntaliikkuvuus. Henkilökohtaiset kontaktit, omat tai kollegan, ovat usein loistava alkusysäys liikkumiselle, mutta korkeakouluissa on myös asiantuntevia kansainvälisten asioiden ammattilaisia, jotka osaavat auttaa kumppaniyliopistohauissa. Itse kannattaa joka tapauksessa miettiä maantieteellistä suuntaa, googlata yliopistoja ja etsiä vastaavuuksia omaan työhön. Monet Euroopan yliopistot järjestävät palveluhenkilökunnalle suunnattuja Erasmus-henkilökuntaliikkuvuuspäiviä, joihin kutsutaan kumppaniyliopistojen toimijoita tutustumaan eri toimintoihin.

Asian ydin ei ole se, että liikkuu kauas tai kauan. Tosin ”kauas ja kauan” on oikein hyvä vaihtoehto, jos työ- ja muu elämäntilanne sen sallii.

3) Miksi liikkua?

Aalto-yliopiston ajattelussa kansainvälistä liikkuvuutta tarvitaan tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi, opetuksen laadun ja sisällön kehittämiseksi sekä uusien palveluiden ja toimintatapojen oppimiseksi. Kansainvälistyminen kuuluu jokaisen aaltolaisen työnkuvaan.

Kokemus henkilökuntavaihdosta ulkomaalaisessa yliopistossa ulkopuolisena tarkkailijana – päiviä, viikkoja, kuukausia – avartaa. Jo lyhyessä ajassa voi oivaltaa, että vaikka jotkut asiat tehdään toisin, maailma pyörii edelleen. Takaisin kotiin tullessa on mukava huomata, kuinka helppoa on palata tuttuun ympäristöön, jonka toimintatavat tietää ja osaa. Vielä parempi on empaattisesti osata ymmärtää ja auttaa vaikkapa uutta, ulkomaalaista kollegaa, joka ei vielä tunne kaikkia toimintatapoja. Ja ehkä parasta on toimeenpanna uusi toimintatapa tai käytäntö, jonka on oppinut muualla.

Liikkuvuus on hyvä, hyödyllinen ja hauska tapa kasvattaa ammatillista kapasiteettia. Sen ei tarvitse tuntua heti luontevalta, mutta tukimekanismit tekevät sen suhteellisen helpoksi.

Kyse on kansainvälistymisen sisäistämisestä! Kansainvälisyys ei tule vain kansainvälisistä opiskelijoista, kansainvälisestä henkilökunnasta, kansainvälisistä kumppaneista. Tavoitteena on kansainvälinen me! Hyvä me – kansainvälinen Aalto-yliopisto!

Mari-Anna Suurmunne