Innovaatiopalvelun tuottamisen haasteet ja mahdollisuudet

Innovaatiopalvelun tuotteistaminen ja siihen liittyvät haasteet

Ajattelimme tällä viikolla kertoa miten innovaatiopalvelumallia tuotteistetaan mahdollisimman toimivaksi, joustavaksi ja kevyeksi. Miten päästään nopeasti vauhtiin ja millaisten mielenkiintoisten haasteiden kanssa painimme.

Millaisia haasteita innovaatiopalveluiden tuottamiseen liittyy?

Innovaatiopalvelu kuulostaa erittäin houkuttelevalta tavalta toteuttaa uusia ideoita palveluiksi ja erityisesti testata uusia ideoita. Sana innovaatio kertoo jo, että kyseessä ei ole pelkästään kaupasta ostettava sovellus vaan jotain uutta, jonka  toteuttamiseen vaaditaan kokonaan uudenlainen lähestymistapa. Kuten aikaisemmin blogissa kirjoitettiin, vakioidut arkkitehtuurit (Ruby on Rails ja Confluence alusta) ovat elinehto, jotta uuden palvelun tuottaminen saa räjähtävän lähdön.

Vaikka IT:n asiakkailla on hyviä ideoita, täytyy innovaatiopalvelua mainostaa, jotta saadaan muodostettua linkki asiakastarpeen ja potentiaalisen toteutuksen välille. Aloitteen tekemisen asiakkaalta IT:lle päin täytyy olla tarpeeksi helppoa, jotta kaikki hyvät ideat saadaan IT:n tietoon. IT tukee asiakasta vision työstämisessä toteuttamiskelpoiseksi palvelukonseptiksi.

Meillä on kuitenkin mielenkiintoisia haasteita ratkottavana, ennen kuin pääsemme tähän tilanteeseen.

Miten Innovaatiopalveluita tuotetaan tiimissä?

Innovaatiopalveluiden rakentamisen ympärille muodostetaan tiimi, joka koostuu asiakkaan, toimittajan ja Aalto IT:n edustajista. Aalto IT:n asiantuntijaedustaja on mukana varmistassa toteutettavan palvelun soveltuvuutta ympäristöömme. Mukana on myös valmentajan ja mahdollistajan roolissa toimiva henkilö, joka tukee koko tiimiä innovaatiopalvelun toteuttamisessa.

Toimittajan asiantuntijat tulevat työskentelemään Aalto IT:n tiloissa yhteisessä työhuoneessa muun tiimin kanssa. Intensiivinen työskentely samassa tilassa auttaa varmistamaan hyvät tulokset lyhyessä ajassa. Tiimissä mukana olevan lammaskoiran (ScrumMaster) tehtävänä on poistaa nykytyötä hankaloittavia multitasking -tyyppisiä tehtäviä sekä poistaa esteitä tiimin tieltä.

Yhteistyökumppanien etsiminen

Valtiolta suuren osan rahoituksestaan saavana säätiönä meitä velvoittaa hankintalaki. Jotta voimme tilata potentiaalisesti isojakin töitä, täytyy meidän solmia puitesopimus kumppanin kanssa. Tämä kumppani tulee toteuttamaan on-demand mallilla uusia palveluita. Kumppanin täytyy pystyä toimimaan erittäin joustavasti, sekä kyetä työskentelemään tiukkojen aikataulujen ja kovien vaatimusten puitteissa.

Olemme aloittaneet toimittajan etsimisen Confluence-alustan päälle tehtävää kehitystyötä varten. Toimittajasta on tarkoituksena saada strateginen kumppani tukemaan uuden palvelumallin toteuttamista. Strateginen kumppani tarkoittaa tässä sitä, miten voimakkaasti toimittaja nojaa Aalto IT:hen ja Aalto IT toimittajaan päin.

Olemme käyneet tapaamassa kiinnostavia toimittajia ja pohtineet heidän kanssaan millainen yhteistyömalli palvelisi parhaiten palveluiden tuottamisen nopeaa aikataulua. Toisaalta halutaan myös säilyttää tasapaino Aalto IT:n ja ulkopuolisen toimittajan riskien jakamisessa.