Ilmastolaki selvittelyssä

Kataisen hallituksen ohjelman mukaan mm. päästöbudjeteista “saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella hallitus valmistelee esityksen ja tekee erillisen  päätöksen ilmastolain  säätämisestä  ohjaamaan  päästökaupan  ulkopuolella  syntyvien  päästöjen vähentämistä”.

Tunnetuin ilmastolaki on UK:ssa. Ks.

Englanti/Wales/P-Irlanti ja

Skotlanti.

Monissa muissakin maissa ilmastosääntely on kuitenkin edennyt. Ks. esimerkiksi

– Ranska, ns. Grenelle 1 ja 2 (TITRE IER : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE),

Slovenia, ja

North Rhine-Westphalia/Saksa.

Ilmastolain eräs keskeisin ajatus on pitkän aikajänteen lakisääteisen tavoitteen asettaminen ja sen toteuttamiseen liittyvä suunnittelujärjestelmä (ns. budjetointi). Mutta esimeriksi UK:n ilmastolaeissa on myös monia muita mielenkiintoisia säännöksiä. Kysymys on siis kansallisen tason lainsäädännöstä, jonka taustalla on tietysti ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopemutumista koskeva ylikansallinen sääntely (Ilmastonmuussopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely).

Ilmastolakiin liittyvän esiselvityksen laatiminen nyt minulla vireillä ja tarkoituksena on selvittää asiaa nimenomaan oikeudellisesta ja ehkä vielä suppeammin säädösteknisestä näkökulmasta. Yritän myöhemmin kertoa mitä kaikkea sääntely voisi pitää sisällään, mutta jo nyt kaikki aihepiiriin liittyvät ajatukset ja kommenit ovat tervetulleita.