Ihmisten suhde energiaan – Taru Hynysen taiteen maisterin lopputyö julkaistu

Taru Hynysen taiteen maisterin lopputyö on ensimmäinen Lähiö 2072- yhteishankkeessa valmistuva opinnäyte. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitokselle tehty lopputyö tutkii mahdollisuuksia hyödyntää palvelumuotoilua lisääntyvien energiatehokkuuden vaatimuksien kontekstissa. Helsingin Energialle toimeksiantona tehdyn lopputyön tavoitteena on löytää uusia keinoja energiakulutuksen seurantapalvelu SävelPlussan kehittämiseksi kaukolämmön asiakkaille. Työn suomen kielinen nimi on ”Ihmisten suhde energiaan: Miten tuoda arvoa energian kulutuksen seurantaan palvelumuotoilun avulla – Esimerkkitapaus Helsingin Energian kaukolämpöenergian seurantapalvelu”.

Lopputyö kartoittaa nykyiset energian loppukäyttäjiin sovelletut, usein kustannustehokkuuteen ja normatiivisiin viesteihin perustuvat menettelytavat älykkäässä energianmittauksessa ja energiapalveluissa, sekä niihin sovellettuja menettelytapoja ja ongelmia. Merkittävänä huomiona Hynynen kuvaa tilannetta, jossa menettelytavat eivät tuokaan energiapalveluihin odotettua lisäarvoa vaan saattaavat jopa saada energian loppukäyttäjän toimimaan energiatehokkuuden vastaisesti.

Asukkaiden todellisia tarpeita ja motiiveja energiapalveluiden ja älykkään energianmittauksen loppukäyttäjinä Hynynen kartoitti Mellunkylän Kontulassa sijaitsevan As Oy Kaarikuja 5:n asuinyhteisön kanssa, nykyisen SävelPlus-palvelun pohjalta. Hynynen vietti kokonaisen kuukauden taloyhtiön saunatilassa ja työsti huomioitaan asukkaiden ja huoltoyhtiön työntekijöiden kanssa osallistavan toimintatutkimuksen periaatteen mukaan, jossa yhdistyy osallistavan muotoilun lähestymistapa ja toimintatutkimuksen prosessi. Tutkimuksen toteutuksessa on hyödynnetty palvelumuotoilua tukevia tekniikoita kuten haastattelujen tueksi rakennettuja prototyyppejä.

Kaarikujan esimerkin kautta ja aiempaa tutkimustietoa soveltaen Hynynen esittää Helsingin Energialle kolme mahdollista kehityssuuntaa SävelPlus-palvelun kehittämiseksi asuinyhteisön lämmitysenergian hallinnan välineeksi. Kehityssuunnat luovat palvelulle uudenlaista sisältöä ja toimintoja, jotka tähtäävät parempaan, palvelun eri osapuolten eli toimijoiden välillä vallitsevaan näkyvyyteen, toimijoiden parempaan mahdollisuuteen toimia itsenäisesti energiatehokkuuden suhteen, sekä toimijoiden parempaan mahdollisuuteen ennakoida lämpöenergian kulutukseen vaikuttavia energiaremontteja pitkällä tähtäimellä. Hynynen jatkaa työtään Helsingin Energialla valmistumisensa jälkeen.

Linkki Taru Hynysen lopputyöhön (englannin kielinen): People’s Relationship with Energy: How to Build Value on Energy Consumption Monitoring with Service Design. A Case on District Heat Monitoring Service by Helsingin Energia