Höganäs

Nykyajan maisema-arkkitehtuuri kurssilla tehtiin kuva-analyysi Höganäsin kaupungintalon maisema-arkkitehtoonisesta kokonaisuudesta. Minua jäi häiritsemään tehtävänannon viimeinen lause: “Käsittele aihetta ammattimaisesti, mutta käytä yleiskieltä”. Opiskelen avoimessa yliopistossa, joten tämä tuntui melko hankalalta lähtökohdalta, mutta lähdin käsittelemään asiaa omalla tavallani.

Kokonaisuus näyttää melko symmetriseltä ja harmoniselta. Katoksen pylväät jäljittelevät puiden runkoja ja jatkavat niiden linjaa. Rakennukset sijaitsevat erillään toisistaan, mutta linkittyvät katoksen avulla yhdeksi ja väliin jää suuri vesiallas.

Malene Hauxner on käsitellyt samaa maisemaa kirjassaan Open to the sky (2003). Hänen tekstinsä on kaunista ja kuvailee paikkaa niin, että kuvia ei tarvitse edes nähdä ja silti tuntee näkevänsä maiseman edessään. Kirjoituksessaan Hauxner mainitsee, että Höganäsin maisema-arkkitehtuuri mukaisee 1960-luvun ideaalia kauniilla tavalla.

Hauxnerin teksti on sulavaa: “Between four free-standing buildings, linked by a pergola that forms walls, the square lies like a water surface in an open box”, mutta suurin osa tekstistä on pelkkää paikan kuvailua, ei niinkään tulkintaa. Hän kuvailee paikan tunnelmaa, pintoja, materiaaleja ja kasveja, joita on käytetty. Tekstissä on myös paljon viittauksia muihin ilmiöihin, mikä tekee tekstistä helposti luettavan ja paljon elävemmän.

En ole ennen kirjoittaut tällasia kuva-analyyseja ja olen varma, että teksteistä tulee sitä parempia, mitä enemmän niitä tekee. Ja oppii tekemään vertauksia muihin olemassa oleviin käsityksiin.

Harjoitus tekee mestarin.