Hiljentymistä ja lohduttautumista tukeva maisema-arkkitehtuuri

Barcelonalaisen Fossar de la Pedreran muistolehto avautuu pikkuhiljaa, eteenpäin kulkemalla, ylös kipuamalla. Askel askeleelta edetessä ja paikan tunnelman muuttuessa voi vähitellen hiljentyä, matkata menneisyyteen, omiin muistoihin tai pysäyttää arjen ja keskittyä pohdiskeluun.

Muistolehdon yleistunnelma on levollisuus. Se syntyy mm. kallioseinämien rajaamasta, suljetusta maisematilasta, hautausmaan luontevasta liittymisestä lähiympäristöön, niukasta materiaalipaletista ja perusmuodoista. Keskeinen rooli hautausmaan liittämisessä ympäristöönsä ovat materiaalit ja kasvillisuus. Suurin osa muistolehdon rakenteista (kiveys, pilarit, tukimuurit) on samaa kiveä tai hyvin samankaltaiselta näyttävää kuin paikasta louhittu ja paikkaa ympäröivät kallioseinämät. Paikan materiaaleina on kiven lisäksi käytetty puuta penkkien istuinosissa ja terästä katoksissa. Kasvillisuus on ympäröivän kukkulan kasvillisuuden kaltaista, karussa ja kuivassa viihtyvää. Rakenteissa toistuvat perusmuodoista suorakulmaisuus ja ympyrän kaaret.

Vesi ja kasvillisuus tuovat hautausmaalla kävijälle lohtua viestimällä elämän jatkumisesta. Lehtien hiljainen leyhyntä tuulessa ja veden solina pienessä suihkulähteessä viestivät myös ajan kulumisesta, ehkä sen parantavasta vaikutuksesta ja siitä, että maailma menee joka tapauksessa eteenpäin. Liike tarjoaa myös katseelle kohteen, jota seurata ja jonka voi antaa viedä ajatukset mennessään.

Muistolehdon tilakudelma vaihtelee laajoista aukeista kapeisiin kujiin. Tilallinen vaihtelu tekee paikasta mielenkiintoisen ja elämyksellisen sekä tukee erilaisia tunnetiloja.  Joku kokee laajan, aukean tilan rauhoittavaksi ja oman pienuuden ja kenties jonkun suuremman olemassaolon lohdulliseksi. Toinen saa lohtua lähelle tulevista, kulkuväylää kujamaiseksi rajaavista kasveista, jotka estävät näkymät muualta ja mahdollistavat yksinolon omien ajatusten ja tunteiden kanssa.

Korkeat pilarit vievät katsetta kohti taivasta ja myös ne voivat siten toimia ainakin kristityille lohdun lähteenä. Skarpisti leikatut, sileäpintaiset ja kohtuullisen massiiviset pilarit viestivät myös voimaa, periksi antamattomuutta, ehkä sankarillisuuttakin. Mieleen tulevat obeliskit, toteemipaalut ja kirkon tornit. Itsevaltiaan tai yhden jumalan sijaan muistolehdon pilarijoukon voisi tulkita joukkovoiman muistomerkiksi.

Muistolehdon läpi kulkee yksinkertainen reitti, jolta voi paikoin poiketa sivuun oleilemaan. Reitti tarjoaa mahdollisuuden muistolehdossa liikuskeluun, mikä auttaa monilla ajatusten ja tunteiden purkuun ja käsittelyyn. Muistolehtoon voi saapua ja sieltä voi palata eri reittejä. Tämä antaa mahdollisuuden henkiseen puhdistautumiseen ja uuteen alkuun muistolehdossa käynnin seurauksena, menneisyyden taakan taakse jättämiseen.